Samen Voor Wind

Provincie, houd niet star vast aan regels die bovenwettelijk zijn.

Aan regels die bedoeld zijn om ons te beschermen tegen molens die we niet willen,
maar nu de realisatie van molens in de weg staan die we met velen juist wél willen.

Molens die zich voegen in al aanwezige industrie en infrastructuur.

Hanteer het door het Rijk gestelde minimum aan te realiseren molens niet als maximum
maar maak gebruik van de creativiteit van de regio om goede oplossingen te vinden

Voor juist meer molens,
molens die de horizon niet vervuilen
maar verfraaien,
omdat ze gewenst, hard nodig en van ons zijn.

Molens waar we samen energie van krijgen.
Schone energie.

Dit is onze eigen vrije vertaling van de boodschap die velen tot de Gedeputeerden der Staten Generaal van Noord -Holland richten. Oftewel de provincie die de realisatie van nieuwe windprojecten tegen houdt en daartoe bovenwettelijke regels toepast: regels die verder gaan dan de regels die het Rijk stelt aan realisatie van windmolens.

Partijen als Ahold, het Havenbedrijf, scheepsbouwers, gemeenten, Greenpeace en de energiecoöperaties hebben elkaar gevonden in hun gedeelde gevoel van onrecht en onmacht. Samen hebben ze een brief gestuurd naar de Provincie. Om de regels en het gestelde maximum aam te realiseren windmolens in ieder geval voor het gebied rond het Noordzeekanaal te laten vieren.

Dat zo veel verschillende partijen samen de handtekening hebben gezet onder dit schrijven zegt wat ons betreft net zo veel als de inhoud van de brief. Daarom hebben we de volgorde omgedraaid, we beginnen met het slotakkoord en eindigen met de inhoud.

samen-voor-wind-logos

Wij, coalitie van partners uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG), betreuren het huidige beleid van de Provincie Noord-Holland op het gebied van windenergie. Dit beleid leidt ertoe dat de potentie van het NZKG om bij te dragen aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening minimaal wordt benut. Het is en blijft daarom een sterke wens om de bovenwettelijke eisen voor het NZKG af te schaffen zodat de potentie van minimaal 125 MW windenergie alsnog verzilverd kan worden. Alleen dan kunnen we gezamenlijk serieus werk maken van de verduurzaming van het NZKG. Groene stroom voor meer dan 125.000 huishoudens komt dan in beeld.

Klimaat: er moet meer

In het dit jaar in Parijs getekende klimaatakkoord is afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de twee graden moet blijven. Om dit te bereiken zijn alle maatregelen nodig en kan het niet zo zijn dat een grote windenergiepotentie als deze onbenut blijft. Windenergie is de meest kosteneffectieve manier van duurzame opwekking waardoor snel stappen gezet kunnen worden.

De wil bij ons is er

De wil en het enthousiasme om deze potentie te verzilveren is er. Sterker nog, de afgelopen jaren is hard gewerkt aan veel verschillende initiatieven: van ondernemers die hun nek uitsteken tot coöperaties als NDSM Energie die symbool staan voor draagvlak. Voor meer dan 10 windparken in het NZKG hebben partijen uiteindelijk mei jl. vergunningen aangevraagd. Er zijn zelfs nog meer initiatiefnemers van mogelijke windparken, bijvoorbeeld in Zaanstad, maar deze zagen onvoldoende ruimte in het beperkende beleid van de provincie om een aanvraag in te dienen; ook deze projecten kunnen aan de wettelijke eisen voldoen.

Aanbod: verduurzaming NZKG

Door het standpunt van de Provincie Noord-Holland om haar Rijksopgave van 685,5 MW als maximum te zien dreigen nu veel initiatieven in het industriële NZKG te stranden. Stuk voor stuk is in deze projecten veel tijd, energie en geld gestoken om te komen tot vergunningaanvragen. Deze projecten zijn volledig getoetst en passen binnen de kaders van de landelijke wetgeving. Indien de bovenwettelijke eisen vervallen kan de bouw van deze windmolens bij wijze van spreken morgen al starten.

Tenslotte

De Provincie Noord-Holland kan meer doen dan de huidige toezegging aan het Rijk. Daarvoor hoeft het landelijke Noord-Holland niet extra belast te worden. De ruimte hiervoor ligt gereed in het industriële NZKG wat zich bij uitstek leent voor de grootschalige ruimtelijke en landschappelijke inpassing van windenergie. Als regionale coalitie kunnen we het niet uitleggen dat nieuwe windmolens niet kunnen verschijnen door niet werkbare provinciale eisen. Hierdoor blijft minimaal 125 MW aan windenergie in het NZKG onbenut.

Wij nemen de klimaatverandering serieus en willen ons tot het uiterste inspannen voor een duurzamer NZKG. We doen daarom een oproep om af te zien van het maximum van 685,5 MW aan windenergie en de bovenwettelijke eisen te laten vervallen in het NZKG. Samen met de provincie willen wij optrekken om meer windenergie in het NZKG op te wekken.

Download

Download de Brief aan de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten Noord-Holland – verduurzaming Noordzeekanaalgebied.

Wil je zelf ook je stem laten horen?

Stem Voor Amsterdam Wind

screenshot-2016-11-01-21-03-27

Verslag ALV, een groeiende zwerm

Terugblikken en vooruitkijken: 2016 was het jaar waarin we de fundering hebben verstevigd. Geen nieuwe zonnedaken, maar wel een oude windmolen! 2017 beginnen we meteen goed met 3 nieuwe zonnedaken.

Fiets Voor de Wind

Bovenwettelijke regels van de provincie hebben voor een tijdelijke windstilte gezorgd. Niet langer. Partijen vinden elkaar, Wind wakkert aan. We gaan Samen - Voor de Wind!

Windmolen de Grutto in Zeewolde

Samen met andere energiecoöperaties kocht Zuiderlicht een oude, al draaiende windmolen in Flevoland: goed voor deelname aan de ontwikkeling van het grootste windpark in Nederland.

Wind uit onverwachte hoek

Zuiderlicht is sinds vandaag mede-eigenaar van een bestaande, oude windmolen. Hiermee hebben we toegang tot deelname aan de ontwikkeling van het grootste windpark in Nederland.

Love & share: waai en draai je mee?

Geen grap: het is vandaag Molentjesdag! De start van de eerste campagne van Amsterdam Wind om voldoende mensen te vinden voor alvast de eerste coöperatieve Amsterdamse windmolen.

Een kijkje in de Europese coöperatieve keuken

Na ruim 14 uur treinen met maar 1 overstap in München is het…