Lidmaatschap en lenen

Voor een euro doe je al mee

Het lidmaatschap van Zuiderlicht kost éénmalig een euro.

En dan?

Dan ben je lid van een energiegemeenschap. Als lid ben je onderdeel van een groeiende groep mensen die van energie een lokale voorziening maakt, in plaats van een commercieel product.

Als lid kun je mee investeren

Dat kan met tijd, ideeën of kennis.

Of met geld dat je ons tijdelijk uitleent. Op die lening krijg je rente. Op je lening krijg je tussen de ongeveer twee en vijf procent rente. Hoeveel precies hangt af van de winst die we maken met al onze projecten samen en van wat de leden daarover beslissen tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Zo keerden we de afgelopen jaren drie procent uit met als uitschieter het boekjaar 2021 toen we vier procent uitkeerden.

Je investering kun je terugvragen wanneer jij dat wil, mits dat past binnen het door de leden vastgestelde bedrag dat we daar jaarlijks voor reserveren.

In een aantal wijken, in Zuid en Zuidoost, kun je de stroom afnemen die we zelf opwekken.

Als lid heb je zeggenschap

Tijdens de jaarlijkse ledenvergaderingen zijn het de leden die de belangrijkste beslissingen nemen en het bestuur al dan niet het mandaat geven om bepaalde projecten te gaan ontwikkelen. Elk lid heeft een stem.

Als leden heb je inzage in alle verslagen en officiële stukken. Je mag ook te allen tijde met gevraagd of ongevraagd advies komen.

Geef Zuiderlicht cadeau

Een investering, in de vorm van een lening, kun je op je eigen naam zetten of op naam van een ander. Van je kind, je kleinkind, een dierbare. Als verjaardagcadeau. Of zo maar. Of omdat we al zoveel hebben.

Zakgeld van de zon

Wanneer je je kind of kleinkind een of meerdere leningen à 250 euro cadeau geeft, krijgt hij of zij jaarlijks zakgeld van de zon. Oftewel de rente. Ook het ingelegde bedrag is uiteindelijk voor de ontvanger.

Dacht je meer aan een kleinigheidje?

Dan kun je het eenmalige lidmaatschap vrolijk inpakken. Wat ‘ie daar nou aan heeft? Je maakt iemand deelgenoot van de energietransitie van Amsterdam. Dat is toch onbetaalbaar?

Voordat je Zuiderlicht cadeau kunt doen, vragen we je eerst zelf lid te worden.

Tante en het eeuwige licht

Marinus Knulst, voormalig bestuurslid van Zuiderlicht:

‘Mijn tante deed me een schenking van 500 euro. Ze gaf het me liever bij leven. Die schenking ligt nu op het dak van de begraafplaats in de vorm van een investering in de zonnepanelen van Zuiderlicht. Het idee dat tante daar nog vele jaren haar licht doet schijnen bezorgde ons beiden al veel plezier.’

Blijf op de hoogte

Als we nieuws hebben, delen we dat. Lees je mee?

Ja, ik lees graag mee