Algemeen

Het zuiderlicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer. Het is zinderend licht, licht dat je duidelijk ziet, dat vele vormen en kleuren aan kan nemen.

Zuider staat voor Amsterdam Zuid, waar het initiatief voor Zuiderlicht is ontstaan. Het is ook in het zuiden waar de zon staat, als die ons de meeste energie levert.

Projecten

Met het leningen van leden en het Amsterdamse Duurzaamheidsfonds investeren we in lokale energie projecten. In eerste instantie gaat het om zonnepanelen, bijvoorbeeld op daken van scholen, sportverenigingen, theaters, bedrijven, wooncomplexen, een kippenvilla of een begraafplaats.

We beginnen dicht bij huis, bij de school van onze kinderen, de sporthal om de hoek, en gaan van daaruit verder, de stad en en de stad uit. Dat doen we niet alleen maar met de hulp van velen: actieve leden zoals Linda en Marinus op IJburg, Marleen en David in Amsterdam-Zuid en Buitenveldert en individuen als Radboud Williams en Dolf Mol die de hele stad tot hun werkgebied hebben gemaakt.

We richten ons naast zonne-energie ook op windenergie. De eerste windmolen waar we mede-eigenaar van zijn is de Grutto in Zeewolde. Samen met de Windvogel, Amsterdam Energie en Onze Energie hebben we ons verenigd in Amsterdam Wind, met als doel de realisatie van Amsterdamse windmolens.

Lidmaatschap en leningen

Lid worden van de Coöperatie Zuiderlicht kan door eenmalig €1 lidmaatschapsgeld te betalen. Als lid mag je mee investeren in onze projecten en je daar mede-eigenaar van noemen. Dat doe je met leningen a 250 euro. 

Over je lening krijg je jaarlijks naar schatting twee tot maximaal vijf procent rente uitgekeerd. De Algemene Ledenvergadering (dat ben jezelf) stelt jaarlijks het percentage vast. Over 2014 en 2015 hebben we, ondank het relatief kleine aantal projecten 2% rente uit kunnen keren. 

Dit geld investeert Zuiderlicht in bijvoorbeeld zon- en windprojecten in en rond Amsterdam. In het geval van een zonde-dak zie je je lening letterlijk terug in de vorm van een zonnepaneel. De winst die we halen uit de zo opgewekte zonne-energie delen we in de vorm van rendement en plezier.  Leden bepalen zelf, tijdens de ALV, hoeveel rente we uitkeren. 

Je lening kan je op elk moment terugvragen, mits dat pas in het bedrag dat we daar jaarlijks met instemming van de leden voor reserveren. Wil je je inleg terug? Stuur ons dan een mailtje. 

Het is mogelijk om in eerste instantie 1 maal €250 over te maken en op een later tijdstip extra in te leggen . Dit kan tot maximaal 20 maal per persoon.

Dat hangt af van het soort en de schaal van het project. In principe zoeken we deelnemers in de buurt. Als we voor een project gebruik maken van de zogenaamde SCE-regeling mogen we geen leningen aantrekken van leden die buiten de zogenaamde postcoderoos wonen. De buurt is dus meestal gelijk aan de postcoderoos: het postcodegebied waar ons project zich in bevindt, plus de aangrenzende postcodegebieden.

Het kan echter zijn dat een project  klein is, en dat er veel leden in de postcoderoos wonen. Dan beperken we ons tot de meest dichtstbijzijnde postcodegebieden. Omdat te voorkomen dat we te veel leningen aantrekken, of anders te veel leden moeten teleurstellen.

In het geval van een VvE, een wooncoöperatie of een ander woongebouw zoeken we eerst deelnemers onder de bewoners. Als we dan nog meer leningen willen aantrekken richten we op omwonenden.

Elk lid kan per persoon maximaal twintig leningen a €250 verstrekken. In het verleden kon je zelf aangeven met hoeveel leningen je wilde inschrijven. Vol was vol.

Als we gebruik maken van de zogenaamde SCE-regeling kan dat niet meer. Die regeling vraagt ons om een minimum aantal deelnemers uit de buurt. Het te verstrekken aantal leningen verdelen we onder de geïnteresseerden. 

Hoe? Eerst wijzen we iedereen één lening toe. Als er nog ruimte over is krijgen leden die dat willen er nog een. Dat doen we net zo lang totdat het maximum aan toe te kennen leningen is verdeeld onder de inschrijvers.  

 

Bij beursgenoteerde bedrijven is het gebruikelijk dat aandeelhouders meer zeggenschap hebben naar mate ze meer aandelen bezitten. Bij onze coöperatie geldt dat elk lid een stem heeft ongeacht het bedrag dat hij of zij heeft uitgeleend aan Coöperatie Zuiderlicht.

Ja. Dat kan in box 3. Bij andere bezittingen / uitgeleend geld

Je ontvangt rente na het afsluiten van het boekjaar. Stel, je verstrekt in 2020 een lening aan Zuiderlicht. Dan krijg je 10 jaar lang jaarlijks rente, vanaf de zomer van 2021. Let op: het eerste jaar krijg je rente over het aantal maanden dat we de lening binnen hadden.

Helaas kan dat niet.

Vul het formulier ‘Doe mee’ in. 

Bij het verstrekken van een lening zijn er twee risico’s.
1. dat je je geld niet meer terug krijgt.
2. dat de beloofde rente uit blijft.
ad 1. 
Om dat risico te beperken, beginnen we al vanaf dag 1 te sparen. het gespaarde geld staat veilig op de bank te wachten tot de leden het na 10 jaar opvragen. Ze kunnen ook opnieuw investeren. Daar gaan we dus uiterst conservatief mee om.
ad 2.
We beloven dat we jaarlijks ongeveer tussen de twee en de vijf procent rente uitkeren. Ongeveer, want zeker weten doen we dat niet. Er zijn altijd risico’s:
 • Het risico op schade aan panelen dekken we af met verzekeringen.
 • Het risico dat onze panelen opgaan in een failliete inboedel van de dakeigenaar dekken we af met een recht van opstal: die stelt dat de panelen eigendom zijn van onze leden.
 • Er is echter ook nog een ander risico: dat we in de 15 jaar waarin de businesscase loopt, de panelen moeten verhuizen. Daarom vragen we bijvoorbeeld altijd of er dakwerkzaamheden gepland staan. Zo ja, dan plaatsen we geen panelen, of pas na die werkzaamheden. Maar het kan ook zijn dat een organisatie verhuist, failliet gaat, en dat de nieuwe gebouwgebuikers de stroom niet wil afnemen, etc… In dat geval lopen we inkomsten mis en is een project wellicht niet langer winstgevend. Om ook dat risico op te vangen maken we ook daarvoor reserveringen. Bovendien tellen we de winst van alle projecten bij elkaar op. Als de businesscase van een van onze projecten, ondank alle maatregelen toch onderuit gaat, vangen de andere projecten dat in principe op.
Scheiding projecten en organisatie
Zuiderlicht maakt en strikte scheiding tussen de organisatie en de projecten. De projecten dragen een vast bedrag per paneel af aan de organisatie. De organisatie, die nog grotendeels draait op vrijwilligers, kan daarmee nooit de projecten onderuit halen.
Controle en expertise onder leden
Zuiderlicht heeft zowel een kascommissie die ons controleert, als een projectgroep met leden die vanuit hun professionele achtergrond ethisch en financieel met ons meedenken.
Hoogte van de rente
Voor alle projecten rekenen we met een rente van 5% aan onze leden. De reden dat we dat nog nooit konden uitkeren is dat we ook veel kosten maken voor de ontwikkeling van nieuwe projecten. Naarmate we meer, grotere projecten realiseren, stijgt de rente. Wat dan weer niet helpt, is dat we ook veel investeren in nieuwe projecten. Voor nieuwe projecten maken we namelijk eenmalig, extra kosten: kosten die we niet mogen spreiden maar in het eerste jaar als kosten moeten opvoeren. Dat gaat ten kosten van de rente. De laatste twee jaar keerden we 3% uit, de drie jaren daarvoor was dat nog 2%.

Mijn account / inloggen

Je gebruikersnaam is het mailadres waarmee je je ooit hebt aangemeld als lid van Zuiderlicht. Heb je geen idee? Stuur ons een mail en we kijken het voor je na.

Vul je gebruikersnaam in (zie vraag hier boven) en druk op ‘wachtwoord vergeten’. In je mailbox ontvang je nu een tijdelijk, persoonlijk wachtwoord, waarmee je kan inloggen. Dit wachtwoord kan je blijven gebruiken. Of je kan via ‘inloggegevens’ het wachtwoord wijzigen.

Omdat je mailadres ook je gebruikersnaam is kan je dat niet zelf wijzigen. Maar soms niets zo veranderlijk als een mailadres. Stuur ons een mail en we passen het graag voor je aan.

Overige vragen

Nee, we doen ons best alles te doen wat we op de site beloven maar rechten kun je hier niet aan ontlenen.

Buurtstroom afnemen

Iedereen die binnen de zogenaamde postcoderoos van een opwekinstallatie woont, kan stroom afnemen. In de regel is dat het postcodegebied: het hart, plus de aangrenzende postcodegebieden: de blaadjes.

Een andere voorwaarde is dat je overstapt naar Greenchoice. Greenchoice doet voor ons de administratie en zorgt ervoor dat je altijd elektriciteit hebt, ook op dagen dat de zon niet schijnt, en ook als je toch meer stroom afneemt dan de panelen op je buurtdak opleveren.

Ja, dat kan. Voorwaarde is wel dat je een kleinverbruikaansluiting hebt (maximaal 3*80 Ampère). Bovendien mag je niet meer afnemen dan 20% van de totale opgewekte stroom van de installatie, én maximaal 10.000 kWh per jaar.

Je neemt de stroom af van een van tevoren vastgesteld aantal panelen. Om te bepalen van hoeveel panelen jij de stroom gaat afnemen, kijken we naar je gemiddelde jaarlijkse gebruik.

Van tevoren schatten we in hoeveel stroom de panelen opbrengen. Maar omdat de zon niet elk jaar even veel schijnt, kan dat tegen of juist mee vallen. Om te voorkomen dat panelen in een zonnig jaar meer stroom opwekken dan je nodig hebt, kan je maximaal 85% van je verwachte vraag afnemen van het buurtdak. Minder mag natuurlijk ook.

Eén paneel levert je jaarlijks ca. 250 kWh per jaar op.
Een gemiddeld Amsterdams huishouden verbruikt ca. 2.500 kWh per jaar.
Het maximum dat je per lid kan afnemen is 10.000 kWh per jaar.

Als je fors gaat besparen, juichen we dat natuurlijk alleen maar toe. Wel horen we dat graag want dan passen we dit aan zodat je van een kleiner aantal panelen stroom afneemt. De panelen die vrij komen bieden we dan aan andere leden aan.

Het kan ook zijn dat je meer stroom gaat afnemen, bijvoorbeeld omdat je een warmtepomp installeert. Of om wat voor reden dan ook. Dan neem je relatief meer standaard groene stroom af. Ook kunnen we voor je kijken of je meer buurtstroom kan gaan afnemen, van dezelfde of een andere installatie bij jou in de buurt.

Ja, we hebben de regeling naar onze hand gezet. Met als doel om nog meer mensen te bereiken met een eenvoudig en laagdrempelig aanbod.

Meestal werkt het zo: je moet eerst zélf in panelen investeren om de stroom af te kunnen nemen. Met een belastingvoordeel op het afnemen van stroom van jouw panelen kan je de investering in 15 jaar terugverdienen, met een klein financieel voordeel.

Zuiderlicht heeft de investering los gehaald van het afnemen van stroom. Nu werkt het zo:

 • Wie investeert krijgt rente.
 • Wie stroom afneemt krijgt korting op de stroomprijs.

Oftewel:

 • Wie niet in het postcodegebied woont kan tóch geld lenen.
 • Wie wel in de potscoderoos woont, maar niet de financiële middelen heeft om geld te lenen, kan tóch stroom afnemen. Met korting.

Nee, dat hoeft niet. Het mag wel. Greenchoice compenseert het gasgebruik met de aanplant van bossen elders op de wereld. Klik voor meer informatie.

Overstappen pakt vrijwel altijd voordelig uit. Bovendien krijg je op je stroom €0,01 korting. Stel dat je de stroom afneemt van 10 panelen, dan bespaar je jaarlijks €25.

Eén keer per jaar betalen we je de korting in één keer terug. Dat doen we in januari.

Je krijgt van Greenchoice, naast je jaarrekening, dan nog een aparte nota. Daarop zie je twee extra posten:

 1. Een korting: namelijk het nabijheidstarief. Dat is een belastingkorting per afgenomen kWh aan buurtstroom.
 2. Een contributie aan de coöperatie. Het tarief voor de contributie is gelijk aan het nabijheidstarief minus de korting. Je betaalt de contributie aan de energieleverancier.

Nee, er verandert niets, als je buurtstroom gaat afnemen. Jouw contract blijft hetzelfde, je krijgt nu alleen €0,01 korting per kWh.

Via Zuiderlicht energie afnemen van Greenchoice

Zuiderlicht is geen energieleverancier. En ook als we het zouden willen, dan zouden we het niet kunnen. We zullen altijd moeten samenwerken met een andere partij om ook stroom te kunnen leveren op momenten dat de zon niet schijnt.

Een paar van onze projecten leveren groene stroom aan omwonenden, via Greenchoice. Voor een aantal nieuwe projecten zoeken we de samenwerking met om|nieuwe energie, All in Power of Onze Energie om stroom van eigen dak te kunnen leveren – tegen kostprijs. De rest van de stroom kopen we dan in op de dagmarkt, oftewel de spotmarkt. We rekenen nog aan de risico’s en we zoeken nog naar de beste partner. 

Van het begin af aan heeft Greenchoice ons gesteund. Greenchoice steunt meerdere coöperaties in Nederland. 

Voor iedereen die via Zuiderlicht energie afneemt van Greenchoice, ontvangt Zuiderlicht een bedrag van €25 ex BTW per aansluiting per jaar. Dus €25 voor elektra en/of €25 voor gas. Die financiële steun gebruiken we voor het opzetten van nieuwe projecten van Zuiderlicht.

Ja, ook als je al klant bent bij Greenchoice ontvangt Zuiderlicht €25,- per contract per jaar. 

Dat kan inderdaad gebeuren. Redenen waarom je tarief kan wijzen zijn:

 1. Greenchoice stelt twee keer per jaar de prijzen vast voor het komende half jaar. Als je overstapt naar energie van Zuiderlicht via Greenchoice krijg je een nieuw contract. De kans is dus dat je meer gaat betalen. Actuele prijzen vind je hier. Even bellen met Greenchoice, kan ook: 010 478 23 26.
 2. Greenchoice heeft een aantal afspraken met bijvoorbeeld FNV bondgenoten of Natuurmonumenten waarbij de leden van deze verenigingen korting op hun energieprijs krijgen als zij zich via FNV of Natuurmonumenten aanmelden bij Greenchoice. Leden krijgen dan ook korting. Wanneer je energie gaat afnemen via Zuiderlicht vervalt het kortingstarief. Zuiderlicht heeft geen kortingstarief bedongen bij Greenchoice maar is overeengekomen dat de coöperatie €25 per aansluiting per jaar ontvangt (€25 voor elektra en/of €25 voor gas). Vanaf de overstap betaal je het op dat moment geldende (particuliere) tarief voor stroom en/of gas.

Ja, je blijft klant bij Greenchoice en behoudt je bosspaarplan. Energie afnemen via Zuiderlicht heeft hier geen invloed op. 

Nee, je maakt zelf afspraken over tarieven met Greenchoice. Die veranderen helaas niet doordat je energie afneemt via Zuiderlicht.