Verslag ALV: een groeiende zwerm

Presentatie door Frank Boon

Terug blikken en vooruit kijken

Zuiderlicht groeit. Steeds meer mensen sluiten zich aan en worden lid. Een aantal draagt op de één of andere manier bij aan de projecten of de ledenwerving van Zuiderlicht. Wat het afgelopen jaar bijzonder maakt is dat de groep leden en niet leden die actief betrokken is bij Zuiderlicht enorm is toegenomen.

We vinden dit een mooie gelegenheid om al die leden en niet leden eens in het zonnetje te zetten. Oftewel in de zwerm te plaatsen. Dat doen we aan de hand van een terugblik op 2016, de stand van zaken nu en een vooruitblik op 2017.

Een groep leden en niet leden zonder wie Zuiderlicht niet zou staan waar het in 2016 stond, supporters en sponsors van het allereerste uur, zijn: Marion, Heidi, Pallas, Marijke, Aleid, Eelco en Carlos, Radboud, Luc, Michael, Yoram en Anne. En zonder daken geen eigen lokale energie dus danken we hier ook dakeigenaren, leveranciers en installateurs: Anja, Andre, Bert, Rob, Wim, Ron, Nico, Christiaan, Johan, Jim. Guus en Jos.

Ledenwerving

Wat het afgelopen jaar goed is gegaan is de ledenwerving.

  • Lidmaatschappen, van 174 naar 480
  • Leningen, van 106 naar 113
  • Afnemers van energie*, van 42 naar 89
    * van Greenchoice, via Zuiderlicht

Het gaat hier vooral om een groei van het aantal leden, niet van het aantal leningen. Dit heeft te maken met het feit dat we in 2016 eigenlijk maar één nieuw project hebben gerealiseerd.

Waarom dan toch een bijna verdriedubbeling van het ledenbestand? Omdat we hebben gemerkt dat het lidmaatschap voor een euro een kleine eenvoudige eerste stap is die de volgende stap naar het afnemen van stroom of het mee investeren in een volgend project vereenvoudigt. Met de huidige euro- en leenleden denken we dat we de projecten die voor 2017 op stapel staan snel kunnen financieren.

Koffiekar
Veel leden zijn lid geworden om en rond de koffiekar. Met de koffiekar zijn we onder andere aanwezig geweest op het 25-jarig huwelijksfeest van Willemien, Festival de Rode Loper, de geveltuinendag / NMT-markt, de Lentemarkt, de Slimme Markt en op de open dagen van Amstelglorie en het Marineterrein.

Dank aan onze barrista’s – voor de goede koffie – en vrolijke lieden rond de koffiekar – voor het goede verhaal: Jackeline, Peter, Ika, Thijs, Willemien (!), Heidi, Dolf, Dave en Marly.

Energieopbrengst 2016

Was 2016 een zonnig jaar? Ja. De zonnepanelen van Zuiderlicht hebben het dan ook goed gedaan met een totaalopbrengst van iets meer dan 160.000 kWh. Dat is circa 10.000 kWh meer dan verwacht.

Begraafplaats: 1.642 kWh
MiniRondeel: 2.905 kWh
Arsenal: 41.000 kWh
IJburg College: 115.150 kWh

En wat nieuw was dit jaar: we hadden voor het eerst ook opbrengst uit wind.

Samen met Amsterdamse coöperaties werkt Zuiderlicht onder de naam Amsterdam Wind aan de realisatie van windmolens in onze eigen stad en haven. Voorlopig komt dit neer op praten en lobbyen. De Provincie stelt helaas hoge, bovenwettelijke eisen aan het plaatsen van molens. Tot nu toe is geen enkele aanvraag goedgekeurd.

Toch is Zuiderlicht sinds de zomer van 2016 is Zuiderlicht de trotse mede-eigenaar van windmolen ‘de Grutto’. De molen staat in Zeewolde. Op het randje van de Metropoolregio Amsterdam, het werkgebied van Zuiderlicht. De aankoop geeft ons recht om straks mee te ontwikkelen en deel te nemen aan de realisatie van nieuwe molens in Zeewolde . Als alles goed gaat wordt dit het grootste Nederlandse windpark op land.

De Grutto heeft sinds Zuiderlicht mede-eigenaar is ruim 402.000 kWh opgewekt. Zuiderlicht is voor bijna 10% mede-eigenaar. We kunnen dus stellen dat we in 2016 in totaal 200.000 kWh aan lokaal en duurzame stroom hebben opgewekt.

Dank aan Siward, Inge, Charlotte, Rolf, Richard, Marcel, Kees, Felix en Nick.

Paultje

Een heel andere mijlpaal is de eerste echte uitreiking van Paultjes aan door leerlingen beoordeelde en uitverkoren ‘Duurzame Docenten’. Het heeft 4 mooie verhalen en 2 filmpjes opgeleverd die we delen op onze website. Hulde aan de docenten en de leerlingen van het IJburg College.

Lang leve Paultje & Jeroen! En Marc, Figen, Trifosa, Kees, Barrie, Ronald en Karin.

Niet alleen successen

In 2016 hebben we ook teleurstellingen moeten verwerken. Samen met Alliander DGO, Waternet en Greenspread hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame en coöperatieve energievoorziening voor de nieuwe wijk Centrum Eiland. Het consortium is niet door de selectie van de gemeente gekomen. Wat overigens niet wil zeggen dat de samenwerking ten einde is, noch dat de ideeën van tafel zijn.

Dank aan Marinus, Els, Stefan, Otto, Matthijs, Maarten en Vincent.

Op de windmolen na heeft Zuiderlicht geen nieuwe projecten gerealiseerd. Dat lag zeker niet aan het aantal dakeigenaren dat graag hun dak gevuld zag met zonnepanelen van Zuiderlicht. In het voorjaar hebben we voor 7 daken SDE+ aangevraagd.* Geen van de aanvragen van Zuiderlicht is in die eerste ronde gehonoreerd.
* SDE staat voor Stimulering Duurzame Energie, een regeling van de RVO die onrendabele duurzame installaties – zoals zonnepalen op daken met grootverbruikaansluitingen – rendabel maakt met een vergoeding per kWh.

Dank aan alle dakeigenaren die er vertrouwen in houden dat de panelen, de leden die de daken gevonden hebben en/of ons helpen met de ontwikkeling: Danielle, Radboud, Leander, Gerda, David, Marleen, Bart, Dave, Nico, Marinus, Rob, Piet, Anja, Marcel, Dolf, Nienke, Co, Edwin, Piet-Hein, Alexander, Maarten, Anne Mariken en Gerben.

Stof voor evaluatie

Deze afwijzing van aanvragen heeft pijnlijk bloot gelegd hoe afhankelijk Zuiderlicht is van vooral één financieringsregeling. Een regeling die we eerder ook wel als ‘Russisch roulette’ hebben bestempeld, omdat een paar grote projecten de hele subsidiepot kunnen leegtrekken.

Een andere regeling waar grotere zonnedaken aanspraak op kunnen doen is de zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. Deze  biedt een belastingvoordeel voor omwonenden (in de postcoderoos) die in de panelen investeren en er de energie van afnemen. Het was lange tijd een onaantrekkelijke regeling, maar sinds begin 2016 is deze verbeterd en wordt er op steeds grotere schaal gebruik van gemaakt. Tot op heden nog niet door Zuiderlicht. Reden is dat de regeling complex blijft en Zuiderlicht veel belang hecht aan eenvoud. Daar komt bij de fysieke begrenzing van het postcodegebied en de koppeling energie afnemen en mee investeren. Dat strookt niet helemaal met ons DNA: iedereen kan meedoen, ook wie niet in Amsterdam woont, ook wie niet het geld heeft om mee te investeren.

Toch zijn we de regeling aan het bestuderen, om er uit te halen wat passend is bij Zuiderlicht. Om de regeling zo toe te passen dat wij leden een eenvoudige en aantrekkelijk aanbod kunnen blijven doen, binnen de grenzen die aan de regel zijn gesteld. In de eerste helft van 2017 plannen we een pilot. Wanneer dit goed gaat rollen we het zo snel mogelijk uit naar andere daken.

Dat doen we niet alleen. We krijgen financiële steun en werken hierin samen met Ko, Eric, Froukje Anne, Jeroen, Nikola, Tjeerd, Maarten, Sander, Nina, Renate, Pieter, Emile en Rob.

‘IJ-stroom’ en ‘Club-energie’

Wanneer we gebruik gaan maken van de postcoderoosregeling gaat de opgewekte stroom niet of slechts gedeeltelijk naar de gebouwgebruiker. De stroom gaat naar energieafnemers in het postcodegebied rondom een project.

Om daar alvast mee te oefenen hebben ASV Arsenal en het IJburgcollege een deel van hun stroom beschikbaar gesteld voor een pilot. Deze hebben we ‘te koop’ aangeboden op een Markplaats die ontwikkeld is door Enwire en Greenchoice. Doel van de marktplaats is een helder aanbod en een eenvoudige adminsitratie. Zuiderlicht is de eerste gebruiker van de Marktplaats. Nagenoeg alle stroom is afgenomen.

Dank aan de ontwikkelaars en gebruikers van de Markplaats, oftewel de afnemers van IJ-stroom en Club-energie: Joost, Jeroen, Nikola, Marga, Jan, Maureen, Bert, Otto, Timo, Bep, Yolanda en Frank

2016: jaar van het fundament

Samengevat was 2016 niet het jaar waarin er veel projecten zijn gerealiseerd. Het was wel het jaar waarin het fundament hiervoor is gelegd. En daar hebben veel mensen en organisaties aan bijgedragen. De administratie en de boekhouding zijn op orde; we hebben de leden; we hebben een accountant; we hebben ambassadeurs en actieve leden die daken aandragen, projecten initiëren en presentaties verzorgen; we hebben mensen die energie afnemen en leden die in hun eigen omgeving weer nieuwe leden vinden en aandragen, etc.., etc….

We zijn daarmee heel veel mensen vergeten, om er maar snel nog een paar te noemen: Michou, Ria, Pieter-Jan en vele, vele anderen. Dank aan ieder die lid is geworden en lid is gebleven!

2017: 3 nieuwe projecten

Het nieuwe jaar beginnen we goed. In de tweede ronde SDE+-aanvragen van 2016 hebben we namelijk wel succes gehad. We hebben goed gerekend en hebben voor drie projecten bewust minder aangevraagd. En toegezegd gekregen. In het voorjaar kunnen we ruim 1.100 nieuwe panelen plaatsen op de daken van het IJburg College 2, VMBOT–school De Apollo in Buitenveldert en de R.K. Begraafplaats aan de Fred Roeskestraat, waar al een paar panelen van Zuiderlicht liggen.

Deel II

Voor het tweede deel van de Open ALV hebben we het woord gegeven aan Marjan Minnesma en Bouwe de Boer.

Het verhaal van Marjan “Opschalen en Opschieten” komt er nog aan. Zo uitgeschreven, zwart op wit ‘komt het nogal nauw’, zoals Marjan dat zelf verwoordt. Er wordt daarom nog met grote aandacht aan gewerkt.

Paultjes

En omdat we altijd alles vieren hebben we de avond feestelijk afgesloten met Paultjes.

Omdat we zo vreselijk blij zijn met onze nieuwe zonnedaken, en met onze fijne Zuiderlichtleden die daken hebben gevonden en er de deur hebben plat gelopen om alles rond te krijgen waren er Paultjes voor Marinus&Linda (dak IJburgcollege 1 & 2) en voor Marleen&David (dak De Apollo).

En omdat we zo vreselijk blij en vereerd waren met onze gastsprekers waren er ook Paultjes voor Bouwe en Marjan.

En omdat de Paultjes weer in de maak zijn en we er niet genoeg hadden gaven Bouwe en Marjan ze eerst aan de dakzoekers, en de dakzoekers ze vervolgens weer aan Bouwe en Marjan. Wat een prettige chaos.

Hoeraaa voor Marjan en Bouwe, hoeraaa voor deze bijzondere leden!