500-ste lid tijdens Open Dag De Apollo

’t Was nog even spannend of we wel naar binnen konden. De voordeur bleek een maatje te klein voor ons. De enige deur die ons met koffiekar en al door kon laten was die van de gymzaal. En het was daar, tussen de salto draaiende en tegen de muur op klauterende kinderen, dat ons exact 500-ste lid een kopje koffie kwam drinken.

Wat een energieke, enthousiaste, leuke school!

Was het de geur van de koffie? Of waren het de verhalen over Zuiderlicht die zich al door het schoolgebouw hadden verspreid? Hoe dan ook, het waren vooral de leerkrachten die samen met wat nog wat buurtbewoners en ouders naar de gymzaal kwamen. Om koffie te drinken, kennis te maken en ter plekke lid te worden.

Welkom nieuwe leden, welkom 500-ste lid

Onder de nieuwkomers bevond zich – bleek tijdens de administratie – ons 500-ste lid: Arne van Steenis. Arne is docent aardrijkskunde en maatschappijleer en adjunct directeur van De Apollo. Toeval of niet, hij staat hier boven op de foto, met Paultje in zijn handen. De tweede persoon van links is collega Gerda Heringa, directeur van de school.

Waarom Zonnepanelen? En waarom Zuiderlicht? vraag ik toch nog even aan Arne. Het antwoord: “Ten eerste voor het milieu, met elkaar gezonder leven. Ten tweede voor de betrokkenheid met de buurt”.
Met elkaar en met de buurt. Dan heb je Zuiderlicht begrepen!

Klassen strijden om Paultje

“Als we via het onderwijs kinderen gaan bereiken dan kom ik om de hoek kijken” zegt Arne wat later. Aha, dat verklaart de knuffel met Paultje“Ik vind hem heel leuk”, antwoordt hij desgevraagd. Arne heeft al grootse plannen, om met zijn klas te gaan runnen voor Paultje. Dus Paultje als wisseltrofee voor de klassen? Wij vinden het alvast een prachtig plan en iets om naar uit te kijken!

Zuiderlicht met 500 leden in top 5 lokale energiecoöperaties

Hoe Zuiderlicht zich met haar meer dan 500 leden verhoudt tot andere coöperaties? We konden het niet nalaten om die vraag voor te leggen aan Anne Marieke Schwencke. Voor REScoopNL en HIER opgewekt ontwikkelt zij de landelijke energiemonitor.

De monitor geeft antwoord op vragen als: Hoeveel coöperaties zijn er in Nederland? Wat maken zij voor plannen? Wat is er al gerealiseerd aan zonneparken en windmolens? Hoeveel bewoners en bedrijven doen hier aan mee? Etc..

‘Goed bezig’, zegt iemand die het weten kan

“Jullie zijn echt heel goed bezig!” is de eerste reactie van Schwencke. En daarna volgend de getallen.

De windcoöperaties hebben de meeste leden. Vijf hebben meer dan 1.000 leden, waaronder Windvogel met 3.300, deltawind met 2.100, Zeeuwind met 1.700, Windpower Nijmegen met 1.300 en Meerwind met 1.000 leden.

Lokale energiecoöperaties, waar er veel meer van zijn en die zich met name maar niet uitsluitend op zon richten, hebben over het algemeen minder leden. Tot nu toe waren er 4 coöperaties met meer dan 500 leden. Koploper is Texel energie met 3.000 leden. Daarna volgen Grunneger Power, Lochem Energie en Amsterdam Energie. Deze coöperaties worden op de voet gevolgd door Energie en NHEC (Noord Hollandse Energie Cooperatie).

Het is geen doel op zich, maar toch leuk om te vermelden dat Zuiderlicht tot de 5 grootste lokale energie coöperaties van Nederland behoort.