Een hernieuwd team

Na 10 jaar Zuiderlicht ging een aantal vaste krachten wat anders doen. Andere actieve leden staken juist hun hand op: ze wilden wel wat actiever worden.

Tien man/vrouw sterk

We zijn dus weer op volle kracht en inmiddels met z’n tienen. Tien is een mooi aantal, we zijn van alles wat: verschillende achtergronden, persoonlijkheden en leeftijden. Maar we hebben het zelfde doel voor ogen: doen wat al lang kan en samen met heel veel anderen onze stad van lokale, betaalbare energie voorzien.

Bestuur

Tijdens de laatste ALV installeerden we twee nieuwe bestuursleden. Alle belangrijke posten zijn bezet en we hebben een indrukwekkende bak kennis aan boord.

De bestuursleden hebben groene (mantel-)pakjes aan.

Van links naar rechts, in willekeurige volgorde:

Sigyn Wichers is onze interim secretaris. Interim is ze wel vaker, als procesmanager en directeur van diverse projecten van onder andere het GVB. Sigyn vertegenwoordigt Zuiderlicht in APEC, een samenwerking van de grootste Amsterdamse energiecoöperaties.

Tineke de Vries is bestuurslid projecten. Ze heeft ruim twintig jaar ervaring met het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Samen met Frank Boon werkte ze drie jaar lang aan coöperatieve windmolens aan de Noorder IJ-plas.

Ronald van Oijen is mede-oprichter en bestuurslid Wind. Hij is ‘het geweten van Zuiderlicht’. Als versneller van de energietransitie is hij onder andere nauw betrokken bij het landelijke project Local4Local. Hij is een echte energie-expert. Eerder was hij manager/director van Aenergeia en oprichter van Cooperatie Warmte.

Andrea van de Graaf is onze voorzitter. Ze zet zich al ruim dertig jaar in voor een duurzame wereld. Ze begon ooit bij Greenpeace en is nu directeur van het lokale duurzame energiebedrijf Tegenstroom, een organisatie die de gemeente Haarlemmermeer helpt met versnellen van de energietransitie. 

Maarten ter Horst is onze penningmeester. Hij werkt al járen in de financiële sector. Na een paar jaar kascommissie en de training tot projectleider maakte hij in maart 2024 promotie – en de overstap naar het bestuur van Zuiderlicht.

Werkteam

Naast een bestuur hebben we een werkteam: actieve leden die zich op structurele basis inzetten voor Zuiderlicht. Daarvoor krijgen ze een vergoeding.

Naast drie senior medewerkers, met veel ervaring op het gebied van projecten en communicatie, kreeg het team onlangs versterking van twee junioren: studenten, die via Zuiderlicht ervaring opdoen en bouwen aan een duurzaam netwerk. Met jonge ogen kijken ze soms kritisch met ons mee en samen kijken we hoe we nog veel meer jongeren kunnen warm maken voor de coöperatieve weg.

Het werkteam heeft blauwe overalls aan.

Van links naar rechts, in willekeurige volgorde:

Calixte Govaarts is technisch directeur, producer en singer songwriter. Hij trad al een paar keer voor ons op met een voor Zuiderlicht geschreven eigen liedje. Calixte is een van onze ruim tien projectleiders en verantwoordelijk voor het beheer van de gerealiseerde projecten.

Julia Morauw voltooide (bijna) haar Master Communicatiewetenschappen. Ze speelt rugby, in het Nederlandse team. Ze is hands-on en maakte een vliegende start in de ledencommunicatie.

Wouter de Wijn is marketingmanager. Voordat hij onze projectleiderstraining deed, werkte hij al aan een pilot met zon op carports en de eerste 800 weespanelen op het Marineterrein. Hij is nu eindverantwoordelijk voor alle nieuwe projecten van Zuiderlicht.

Esther Noome is onze tweede jonge junior. Ze studeert industriële ecologie. Vanuit Zuiderlicht is ze coördinator van het COOP Centraal Impactfonds: een fonds dat de onrendabele top van coöperatieve zonprojecten in de Metropoolregio Amsterdam dekt en de alweer derde projectleiderstraining financiert en mede-organiseert.

Aukje van Bezeij is (actief) lid van het eerste uur en al ruim tien jaar verantwoordelijk voor de communicatie en de werving van leden en leningen. Vanaf nu dus samen met Julia.