Start Postcoderoosproject

We hebben het er al langer over. Maar nu gaan we dan eindelijk van start met de Postcoderoos-regeling. De Geert Groote School 2 aan de Fred Roeskestraat en tennisvereniging Joy aan het Jaagpad hebben blijmoedig hun daken voor dit experiment beschikbaar gesteld.

Waar het in het kort op neer komt is dat we gaan kijken hoe we een bestaande regeling zo kunnen inzetten dat deze aansluit bij een belangrijke doelstelling van Zuiderlicht: zo veel mogelijk mensen betrekken met een zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk aanbod.

Een net iets andere toepassing van een bestaande regeling

De huidige postcoderoosregeling voorziet in een belastingvoordeel voor wie investeert in zonnepanelen op een buurtdak. In Nederland zijn al zo’n 60 zogenaamde postcoderoos-daken gerealiseerd. Hieruit kan je de conclusie trekken dat de regeling werkt.

Toch past Zuiderlicht de regeling liever nog wat aan, voor er zelf gebruik van te maken. De regeling is namelijk best complex, voor zowel coöperaties als deelnemers. Bovendien vraagt het van deelnemers een zeker investeringsvermogen, wat niet elke Amsterdammer heeft.

Zonder regeling geen collectieve daken

Zonder regeling is het praktisch onmogelijk om collectieve zonprojecten te realiseren.

  • Stimulering Duurzame Energie (SDE+), waar Zuiderlicht tot nu toe goed gebruik van maakt, is een exploitatiesubsidie die tot doel heeft de prijs van energie van duurzame bronnen een regeling gelijk te trekken aan die van fossiele bronnen. Het is een regeling waar duurzame energie-projecten met een grootverbruik-aansluiting een beroep op kunnen doen. Projecten die minder subsidie per kWh nodig hebben zijn het eerst aan de beurt. Soms is de pot al leeg voordat de aanvragen van zonprojecten in behandeling worden genomen.
  • Een tweede regeling, de salderingsregeling wordt door de huidige regering vervangen.
  • De postcoderoosregeling stimuleert deelname aan collectieve daken door omwonenden. Omdat SDE en salderen op dit moment grote onzekerheid bieden is Zuiderlicht er veel aan gelegen om met behoud van eigen waarden de postcoderoosregeling toe te kunnen passen.

Wat wil Zuiderlicht aanpassen?

Wie stroom wil afnemen, moet in de huidige regeling ook investeren. En vice versa. Zuiderlicht wil die koppeling doorbreken. Zodat zij kan blijven vasthouden aan het eurolidmaatschap en facultatieve leningen a 250 euro. Bovendien kan zij de opgewekte stoom aanbieden aan iedereen die in de postcoderoos woont. Ook aan wie niet heeft mee geïnvesteerd.

Het afnemen van lokale energie, tegen een iets lager bedrag dan de reguliere prijs voor groene stroom, is dan een nieuw, eveneens laagdrempelig aanbod. Aan iedereen die woont binnen de grenzen van de postcoderoos.

Uitkomst van de pilot

In samenwerking met Greenchoice heeft Zuiderlicht al het nodige voorwerk gedaan. Nu twee daken hun interesse en vertrouwen hebben uitgesproken voor de postcoderoosregeling ‘nieuwe stijl’ kan Zuiderlicht deze toetsen en in de praktijk brengen. Te nemen stappen zijn nog:

  • administratieve inrichting en afhandeling met en via Greenchoice
  • toekenning van een beschikking door de Belastingdienst

Wordt vervolgd.