bron beeld: FluxEnergie

Petitie CO2-afvang

CO2-afvang en -opslag wordt speerpunt van ons klimaatbeleid. Geruststellend, want dan kan met name de industrie ongestraft en ongestoord blijven uitstoten. Zij krijgt weinig tot geen prikkels om de uitstoot te verlagen.

Een onbewezen techniek

Alleen, is het een in Nederland nog niet bewezen en niet eerder toegepaste technologie. Onder Nederlandse bodem is nog nooit CO2 opgeslagen. Een groot proefproject in de Rotterdamse haven heeft na jaren voorbereiding uiteindelijk geen doorgang gevonden.

Maar ook als het wél werkt, is het nog maar de vraag of het een veilige techniek is. Je moet permanent controleren of de CO2 niet weglekt.

SDE+

De techniek is ook nog eens zeer kostbaar is. De verwachting is dan ook dat een groot deel van de Stimulering Duurzame Energie (SDE+) straks naar CO2-afvang gaat. SDE+ is een een subsidieregeling waar wij zelf via onze energierekeningen aan meebetalen.

Wanneer SDE+ naar CO2-afvang gaat, gaat dit bijvoorbeeld ten kosten van andere, bewezen technieken als wind en zon. Zuiderlicht gaat daar ook last van krijgen.

Actie Natuur en Milieu

Natuur & Milieu heeft met steun van Greenpeace en Milieudefensie het initiatief genomen voor een petitie. Met als doel SDE+-gelden niet in te zetten voor CO2-afvang.

Lees bijvoorbeeld ook De 6 grootste missers in het klimaatbeleid van Rutte III, in de Correspondent