SDE subsidie aangevraagd voor Arsenal en IJburgcollege

Om 17.00 uur ging gisteren het eLoket van Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) open en om 17.01 lagen er  al twee aanvragen van Zuiderlicht op de digitale deurmat van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Frank Boon heeft namens Zuiderlicht de subsidie aangevraagd voor twee grootschalige zonne-energieprojecten op de daken van voetbalvereniging Arsenal in Amsterdam Zuid en het IJburgcollege in Amsterdam Oost. Waarom subsidie nodig is, hebben we eerder beschreven in Licht aan de horizon voor Arsenal.

Wanneer weten we of Zuiderlicht de subsidie krijgt? 
Het systeem lag gisteren om 17.00 uur niet plat. Dat is misschien een teken dat er niet massaal is aangevraagd en er voldoende geld in de pot van Economische Zaken zit om de aanvraag van Zuiderlicht te honoreren.

Zodra we meer weten horen jullie van ons. Spannend!