Marinus Knulst, nieuw bestuurslid van Zuiderlicht

Hij dacht dat we het nooit zouden vragen. Dat is de reactie van Marinus Knulst als we hem benaderen om het bestuur te komen versterken.

We weten wie we aan tafel vragen, want daar zit hij eigenlijk al jaren. Marinus slaat vrijwel geen bestuursvergadering over. Hij geeft er gevraagd en ongevraagd zijn advies. We hadden het er met Marinus al jaren geleden over, maar toen wilde hij nog wat aan de cultuur van Zuiderlicht ‘ruiken’.

Die snuffelperiode is al lang voorbij maar zoals Marinus het zelf verwoordt: ‘ook als je op iemand verliefd bent, gaat er soms een mensenleven aan verloren’. Marinus is nu voor de tweede keer gevraagd en..

 ‘Ja! De tijd is rijp en ik voel me thuis’

Omdat Marinus al jaren meekijkt en meepraat weet hij ook precies waar het nog aan schort, of positiever, waar er nog meer winst valt te halen. Want: ‘wat is Frank? Is hij aanjager, directeur?’ Of zoals hij zelf zegt, schoonmaker? Marinus ziet het als zijn eerste post, om de functies en verantwoordelijkheden van iedereen duidelijk te krijgen. ‘Dan weet je bij wie je te biecht kan gaan.’

Wie is Marinus?

We hebben het hem zelf maar even gevraagd. Aan lange CV’s doet hij niet.

Marinus Knulst (1949), IJburger sinds 2005, gepensioneerd in 2011 en voorzitter van Stichting Natuurlijk IJburg, voor een groener, socialer en duurzamer IJburg. Na een paar jaar goed samenwerken is de tijd rijp om de relatie met Zuiderlicht nu ook bestuurlijk te verankeren.

Op bovenstaande foto staat hij aan de linkerkant, naast wethouder Choho, Linda Vosjan (met wie hij samen de oostflank van Zuiderlicht vormt) en Frank Boon.

De ALV geeft goedkeuring

Op woensdag 21 juni j.l. heeft de ALV haar goedkeuring gegeven aan de benoeming van Marinus . ‘Voor vijf jaar’, voegt Marinus toe. ‘Minstens’, zegt de ALV.

Huidige bestuurssamenstelling

De samenstelling van het huidige bestuur is nu als volgt:

Pauline Westendorp (voorzitter)
Yolanda Sikking (secretaris)
Willemien van den Hoogen-Bakker (penningmeester)
Ronald van Oijen (algemeen)
Marinus Knulst (algemeen)