Rente en meer tijdens de ledenavond – op dinsdag 28 maart a.s.

‘Lekker kort’, beloofden we vorige jaar, zodat we ook nog wat tijd hebben om elkaar te spreken. Het werd alsnog gezellig. Maar kort, dat lukte niet.

Nu doen we het anders. Écht. We hebben onszelf al streng toegesproken.

Wil je het naadje van de kous weten? Dan adviseren we je om al van tevoren  het financieel jaarverslag goed door te lezen. Tijdens de ledenavond doen we dat namelijk alleen nog op hoofdlijnen. Hoogte- en dieptepunten.

We zorgen voor een begrijpelijk en leesbaar verhaal. Daar leggen nu nog de laatste hand aan. We sturen het jullie minimaal twee weken voor de ledenavond toe.

Locatie

We zijn nu al blij dat we terecht kunnen in het gezellige Theater Munganga, vlakbij het Vondelpark.

Adres: Schinkelhavenstraat 27 hs, Amsterdam

Meld je aan

Ben je van plan om te komen, laat het ons weten.

Programma

Vanaf 19.15 uur: welkom met koffie en thee.

19.30 uur: Start ledenavond en welkom door de voorzitter.

Terugblikken

Het eerste half uur blikken we terug op het jaar 2022 aan de hand van het Jaarverslag. De kascommissie adviseert de leden en de penningmeester doet een voorstel voor de ruimte voor terug te vragen leningen. Hij vertelt over de besteding van niet teruggevraagde leningen en de risico’s die we aangaan met nieuwe projecten.

Leden stemmen over rente.
Leden stemmen over het jaarverslag en verlenen het bestuur decharge.
Leden stemmen over voorstel voor bestedingsruimte leden.

Vooruitkijken

Tijdens de tweede helft kijken we naar 2023 en verder. We geven een ultra-korte update van de nét gerealiseerde en binnenkort te realiseren en afgevallen projecten. We benoemen de nieuwe kansen: new business en APEC. We vertellen over de voortgang van Amsterdam Wind en we sluiten af met een begroting, bijbehorende investeringen en risico’s.

Leden stemmen over mandaat voor zon- en windprojecten.

Borrel

Tussen 20.30 en uiterlijk 21.00 uur sluiten we af met een borrel. Voor wie wil en voor wie nog goede ideeën heeft, hebben we weer tafels met een thema: VvE’s, new business en… 10 jaar Zuiderlicht.

Wat was 2022 voor een jaar?

Met energieprijzen die door het dak gingen, was het een spannend jaar. Hoe dat voor Zuiderlicht uitpakte schreven we al eens in Hé Zuiderlicht, is het lekker cashen?

Verder was het vooral ook een jaar van hard werken en een lange adem. We hadden hoge verwachtingen en realiseerden uiteindelijk twee daken: dat van het ROC in West, en van een woongroep en kinderdagverblijf in De Pijp. De panelen in De Pijp legden we op een ijskoude dag in december, samen met onze leden. Daarmee zijn we een prachtige ervaring rijker.

Het ws vooral ook het jaar waarin we afscheid namen van onze Marinus. Hij is nog altijd bij ons: in de beslissingen die we nemen, in de koers die we varen.

Winst

We maakten ook dit jaar winst. De grootste winst danken we aan de hoge energieprijzen: iedereen snapt nu dat je energie maar beter lokaal en zelf kunt opwekken. De winst die onze projecten maken, keren we uit in de vorm van rente.

Wat we níet aan rente uitkeren komt – op initiatief en verzoek van een aantal leden – vanaf nu ten goede aan projecten die anders niet zouden uitkomen.

Hoeveel rente keren we uit?

Dat is aan de leden. Andere jaren gaf het bestuur nog wel eens een advies. Dit jaar doen we dat niet. We laten alleen zien wat de gevolgen zijn van twee, drie, vier of vijf procent rente. Het kan allemaal. In het jaarverslag rekenen we met vier procent, omdat we dat vorig jaar uitkeerden, maar trek je daar niks van aan.

Geen rente?

Dat kan ook en het effect daarvan rekenen we ook voor. Maar dat kan het ene lid niet voor het andere lid beslissen. Die keuze kan elk lid, al jaren, zélf maken.