Oplevering panelen op ROC in West

In november 2019 waren we er al klaar voor: om panelen te plaatsten op het dak van het ROC op Maat, in West. Het was een van de vijftien gemeentelijke daken waarop we samen met JansZon zonnepanelen mochten leggen. Gisteren, bijna drie jaar later, leverden we ze officieel op.

Het makkelijkste dak

Het dak van het ROC leek van alle daken het makkelijkste dak. Er konden 200 panelen op. Het was geen monument en er was al SDE-subsidie voor toegewezen.

De panelen en kabelgroten lagen al klaar. Maar toen…

Toen vertelde iemand dat er eerst nog valbeveiliging op het dak moest worden aangebracht. Samen met Gemeente Amsterdam keken we of en hoe we het belang van veiligheid en het belang van duurzame energieopwek konden verenigen. Maar een derde van de panelen moest wijken.

Verlieslijdend project

Met de toenmalige SDE-subsidie leverde dat een verlieslijdend project op.

‘Daar geven onze leden ons geen mandaat voor, zei onze penningmeester Igor de Glas.
‘Met veiligheid marchanderen we nu eenmaal nooit,’ zei ons bestuurslid Marinus Knulst.

Een aantal leden had al geld ingezet op het project. Er zaten veel uren in van ons allemaal. We namen een heftige beslissing. We gingen het niet doen.

Wat voor het dak van het ROC gold, gold ook voor alle andere daken die ons waren toegezegd. Er konden minder panelen op dan we dachten. Een aantal daken viel daardoor bij voorbaat af. Op andere daken pasten nog maar tussen de 50 en 70 panelen.

En toen?

We hebben elkaar goed in de ogen gekeken. En we zijn verdergegaan. Met meer wederzijds begrip dan voorheen. Dat getuigt van veerkracht.

Het was gisteren een mooi moment om Janszon en de gemeente daarvoor te bedanken. We werken nog steeds samen om – waar dat maar eventjes kan – tóch die panelen te leggen.

En dus?

Liggen er drie jaar later tóch ook panelen op het ROC. We maken nu gebruik de nieuwe SCE-regeling voor zoncoöperaties. Op die regeling moesten we lang wachten. Ook hoort het ROC inmiddels tot beschermd stadsgezicht, en dus moesten we een vergunning aanvragen. Liander moest – volgens de regels van de SCE een nieuwe aansluiting realiseren. Alle hobbels zijn genomen. De inmiddels 124 panelen liggen er sinds mei 2022 op, hoera!

We vierden het gisteren met een kleine groep mensen, maar we waren er allemaal: de gemeente, gemeentelijk vastgoed, het stadsdeel, installateur Janszon, het ROC, leden die mede-eigenaar zijn van de panelen, jonge leden die hielpen met ijsscheppen en drankjes, (oud) bestuursleden en de werkbijen van Zuiderlicht. Kortom, iedereen die nodig is om onze projecten te doen slagen.

Dank aan de projectleiders

Een bijzonder dankjewel aan Lukas Sloet en Cindy Coltman. In de corona-winter van 2020 gaven we aan twintig leden een cursus project leiden. Tien van hen werken nu in tweetallen aan de uitvoering van projecten. Cindy en Lukas zijn de eersten die hun project gisteren officieel opleverden. Hoera!