Rente, afscheid en welkom tijdens de ledenavond – op dinsdag 5 maart a.s.

2023 was het jaar dat we ons 10-jarig bestaan vierden: in Bierbrouwerij Homeland, samen met onder andere klimaatcorrespondent Jelmer Mommers, Micha Mos van stadsdeel centrum, Stichting ACCU en velen van jullie.

Ook wat zonprojecten op daken betreft, was 2023 een prachtig jaar. Nog niet alle panelen zijn aangesloten, maar dat gaat niet lang meer duren. Ook maakten de coöperaties samen met de gemeente een begin met zonnepanelen op parkeerplaatsen: solar carports.

De zon scheen niet altijd

We staken veel tijd en energie in een aanbesteding voor een tijdelijke zonneweide op Strandeiland. Dat deden we samen met álle Amsterdamse energiecoöperaties die wilden meewerken: Amsterdam Energie, Weesp Energie, Natuurlijk IJburg en Zuiderlicht. Helaas ging de opdracht naar een Groningse, landelijk opererende coöperatie.

Nóg meer tijd, geld en energie staken we de afgelopen drie jaar in het maken van een weldoordacht plan voor windmolens aan de Noorder IJ-plas, dat rekening hield met veel van de wensen van omwonenden en álle eisen die daaraan gesteld werden. De omgevingsdienst en Staten-Generaal gaven akkoord voor het afgeven van een omgevingsvergunning. Provinciale Staten volgde dat voorbeeld echter niet, om redenen die niets te maken hebben met inpassing in de omgeving.

Het besluit is nog niet definitief. Provinciale Staten zal haar oordeel goed moeten onderbouwen. Medio 2024 weten we meer. We beraden ons op te nemen stappen, maar we houden er rekening mee dat de plannen niet, niet geheel of later worden uitgevoerd.

Afscheid

We namen in januari al afscheid van Frank en met pijn in ons hart nemen we op 5 maart a.s., samen met jullie, ook afscheid van twee bevlogen bestuursleden: penningmeester Igor de Glas en secretaris Marije Ebbers.

Welkom

Gelukkig staan er andere leden klaar om het werk van hen over te nemen. Met nieuw elan en soms een nieuwe kijk op ‘hoe we het altijd deden’.

Eerder beschreven we al wie de taken van Frank overnemen en het werkteam komen versterken. We zijn bijzonder blij dat we jullie nu ook definitief kunnen voorstellen aan twee enthousiaste nieuwe bestuursleden: Maarten ter Horst als onze nieuwe penningmeester. En Tineke de Vries, als bestuurslid projecten. Bestuurslid projecten? Ja, dat is een langgekoesterde wens die nu in vervulling gaat. Sigyn Wichers neemt tijdelijk de rol van secretaris over.

Afsluiten van een jaar

We werkten aan een begrijpelijk en leesbaar Financieel Jaarverslag 2023. Op de avond zelf gaan we daar slechts in hoofdlijnen doorheen, maar we kunnen nu al zeggen dat het jaarverslag erg lijkt op onze vorige jaarverslagen, op één punt na:

Bijzondere last

Vorig jaar stemde de ALV in met een extra investering in de ontwikkeling van windmolens aan de Noorder IJ-plas. Al eerder investeerden we 12.000 euro, daar kwam het afgelopen jaar nog 28.000 euro bij. In totaal investeerden we dus 40.000 euro.

Die investering stond als last op de balans: als investering in een potentieel project. Maar of we die investering, op korte termijn, terugverdienen is de vraag. We stellen daarom voor om het zogenaamde voorzichtigheidsbeginsel toe te passen: om uit voorzorg ons verlies te nemen. We stellen dus voor om de 40.000 euro als een bijzonder last op te nemen. En dus in mindereing te brengen van onze opgebouwde reserves. We kunnen dat dragen. Als het project toch doorgaat, of als we schadevergoeding krijgen, is dat een ‘bijzondere bate’: een meevaller dus.

Een nieuw betalingssysteem

Wat we jullie verder voorleggen is een nieuw betalingssysteem. Tot nu toe is het namelijk zo dat de leden van het werkteam alle risico’s lopen. De vergoeding voor projectleiding en campagne komt uit de businesscase. Als projecten om wat voor reden niet doorgaan, krijgen de leden van het werkteam geen vergoeding voor de door hen gemaakte uren.

Dat voelt al lange tijd niet goed. En ook om goede, nieuwe, jonge krachten aan te kunnen trekken -en te behouden- wil het bestuur dat de organisatie meer verantwoordelijkheid, en dus meer risico gaat nemen. Hoe we dat risico willen afdekken, presenteren we samen met de begroting.

COOP Centraal Impactfonds

Een van manieren om meer middelen naar de organisatie te halen is om fondsen aan te trekken. Eind 2023 deden we een aanvraag bij het coöperatieve fonds van Rabobank. We vroegen 50.000 euro aan, voor een periode van twee jaar, voor het dekken van de onrendabele top voor zonnepanelen op daken van VvE’s, wooncoöperaties, wooncorporaties en carports. We kregen niet 50.000 euro maar 225.000 euro. Nee, niet alleen voor Zuiderlicht, maar voor álle coöperaties in de hele MRA (Metropoolregio Amsterdam). Zuiderlicht is gevraagd om samen met partners de coördinatie op zich te nemen.

Maar eh, Rabobank?

Ja, de Rabobank is een bank die nog steeds investeert in de fossiele industrie en de agro-indusrie. Lees: dierenleed en ontbossing. Tegelijkertijd is het ook een bank die zich al jaren inzet voor de lokale coöperatieve beweging. Het COOP Centraal Impactfonds richt zich bovendien niet alleen op de opwek van lokale duurzame energie, maar ook op het betrekken van jongeren bij de coöperatieve beweging. Bij het opleiden van nieuwe. jonge projectleiders.

Is dat Greenwashing of maken we daarmee serieuze impact? Dat is aan ons. We hebben heel wat discussie gevoerd en we kiezen ervoor om de handen ineen te slaan en om met steeds meer mensen te werken aan nieuwe, lokale projecten en nieuwe (oude) waarden.

Je bent van harte welkom om mee te praten en denken. Alle input is welkom.

Waar stemmen we over?

  • de rente die we uitkeren over leningen die uitstonden in 2023
  • akkoord Financieel Jaarverslag 2023 en decharge bestuur
  • ruimte waarbinnen leden hun leningen kunnen terugvragen.
  • benoeming nieuwe bestuursleden
  • investeringsmandaat voor nieuwe projecten

Locatie

We zijn blij dat we opnieuw terecht kunnen in het supergezellige Theater Munganga, vlakbij het Vondelpark.

Adres: Schinkelhavenstraat 27 hs, Amsterdam

Meld je aan

Ben je van plan om te komen? Laat het ons weten.

Programma

Vanaf 19.15 uur: welkom met koffie en thee.

19.30 uur: Start ledenavond en welkom door de voorzitter.

Terugblikken

Het eerste half uur blikken we terug op het jaar 2023 aan de hand van het Jaarverslag. De kascommissie adviseert de leden en de penningmeester doet een voorstel voor de ruimte voor terug te vragen leningen.

Leden stemmen over rente.
Leden stemmen over het jaarverslag en verlenen het bestuur decharge.
Leden stemmen over voorstel voor bestedingsruimte leden.

Verrassing

Daar zeggen we alleen over dat het een hele fijne onderbreking van de avond is.

Afscheid en welkom

We nemen afscheid van onder andere twee bevlogen bestuursleden en we verwelkomen een nieuwe penningmeester en een bestuurslid projecten.

Leden stemmen over benoeming nieuwe bestuursleden: Maarten ter Horst en Tineke de Vries.

Vooruitkijken

Tijdens de tweede helft kijken we naar 2024 en verder. We geven een ultra-korte update van de nét gerealiseerde en binnenkort te realiseren projecten. We geven jullie een update over APEC, Coop Centraal (een nieuwe coöperatief fonds) en hoe verder met de windmolens aan de Noorder IJ-plas. Tot slot introduceren we een nieuw beloningssysteem voor de leden van het werkteam.

Leden stemmen over mandaat voor zonprojecten.

Borrel

Uiterlijk 21.00 uur sluiten we af met nóg een kleine verrassing en een borrel.

Hoeveel rente keren we uit?

Dat is aan de leden. Andere jaren gaf het bestuur nog wel eens een advies. Dit jaar doen we dat niet. We laten alleen zien wat de gevolgen zijn van twee, drie, vier of vijf procent rente. Het kan allemaal. In het jaarverslag rekenen we met drie procent, omdat we dat vorig jaar uitkeerden, maar trek je daar niks van aan.

Geen rente?

Dat kan ook, maar dat kan het ene lid niet voor het andere lid beslissen. Die keuze kan elk lid, al jaren, zélf maken.