Zuiderlicht officieel opgericht!

Op woensdag 7 augustus zijn de statuten van “Coöperatief Zuiderlicht U.A.” gepasseerd door het coöperatieve notaris kantoor Houthoff Buruma. Met het ondertekenen van de statuten is de zoektocht naar het juiste notaris kantoor afgesloten en is er met dezelfde notaris overeenstemming bereikt over wat er allemaal wel of juist niet in de statuten mag en kan worden opgenomen. Met het passeren van de statuten en inschrijven van Zuiderlicht in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is deze belangrijke horde genomen en zetten we nu koers naar het realiseren van het eerste project!

Met het oog op eenvoud en transparantie is in overleg met de notaris besloten om de statuten zo compact mogelijk op te stellen. Dit heeft als gevolg dat verschillende organisatorische en bestuurlijke aspecten worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het voordeel hiervan is dat Zuiderlicht flexibel is en snel kan schakelen doordat genomen besluiten tijdens een ALV meteen van kracht zijn en niet eerst door een notaris bekrachtigd hoeven te worden.

Lees hier de definitieve statuten van Coöperatief Zuiderlicht U.A.