Zuiderlicht in het coöperatief jaarverslag Rabobank

Bij de totstandkoming van de coöperatie krijgt Zuiderlicht steun uit het coöperatiefonds van Rabobank. De Rabobank Amsterdam helpt bovendien om de coöperatie op te zetten: het opstellen van de statuten en de notariskosten. Ook heeft de bank vergaderruimte aangeboden.

Rabobank was zo enthousiast over Zuiderlicht dat we samen met negen andere coöperatieve initiatieven in de stad werden opgenomen in het coöperatief jaarverslag: ‘verbinden en versterken’.

De uitreiking van het coöperatief jaarverslag is ook opgenomen en kan je hier terug zien.