Een ALV saai? Niet bij Zuiderlicht

Verslag van een bijzondere ledenavond

Ontvangst met muziek van Accu

Stichting Accu heet alle bezoekers van de ledenavond welkom met muziek.
Voor we beginnen zingen we samen een swingend lied over zonnepanelen in Mokum aan het IJ.

Welkom door bestuursvoorzitter Pauline Westendorp

Pauline wilde eigenlijk met sombere berichten beginnen, ‘maar hier klinkt muziek.’
Over Shell: Shell was laatst nog op bezoek bij Zuiderlicht. Een aantal medewerkers mag namelijk één dag in de week maatschappelijk verantwoorde dingen doen, bijvoorbeeld kennis en ervaring inbrengen voor projecten van Zuiderlicht. Dan vraag je je af, wat doen ze dan die andere dagen? Maar Shell is in beweging.

Steeds meer mensen werken aan de ambitie om de Metropoolregio Amsterdam op schone energie te brengen. Zo veel, dat we niet iedereen meer kennen. We weten niet meer waar iedereen mee bezig is. Het is een kolkende stroom. De energieverandering gaat steeds harder en er zijn steeds meer zonnepanelen in Mokum aan het IJ.

Pauline introduceert alvast de gastspreker van deze avond: onze Nationale Energiecommissaris, Ruud Koornstra. Dit wordt het 4de optreden van Ruud in Amsterdam, deze week. Zijn verhaal gaat over versnelling en haast. ‘Ik heb altijd geleerd dat als je haast hebt, je even niets moet doen. Maar Ruud vertelt hoe je urgentie omzet in daden. Veel plezier.’

Plannen voor 2018, door Frank Boon

Zuiderlicht is van start gegaan met haar eerste postcoderoosprojecten. We maken dit keer geen gebruik van een exploitatiesubsidie in de vorm van Stimulering Duurzame Energie, oftewel de SDE-regeling. We krijgen de businesscase nu rond met het belastingvoordeel van de zogenaamde postcoderoosregeling (PCR).

Postcoderoos-projecten

Het grote verschil is dat PCR-projecten stroom leveren aan onszelf. Je moet daarvoor wel in het omliggende postcodegebied wonen. Onveranderd blijft dat íedereen kan mee investeren, ongeacht postcode of woonplaats.

Waarom we nu ook gebruik gaan maken van de PCR?

Ten eerste omdat kleinere daken niet in aanmerking komen voor SDE.

Ten tweede omdat meer Amsterdammers kunnen meedoen. Ook wie niet de middelen heeft om mee te investeren in onze projecten kan straks wél de stroom afnemen. Met een kleine korting op de stroomprijs. Het lidmaatschap bedraagt slechts een euro.

Voor de ontwikkeling van ons eigen PCR-model werken we samen met Greenchoice. De onderzoeksfase hebben we afgesloten. We weten dat het kan. We gaan nu het hele proces doorlopen met daken van:

 • Tennisvereniging Joy aan het Jaagpad, circa 50 tot 80 panelen
 • De Geert Groote School 2 aan de Fred Roeskestraat, circa 100 panelen

Een ander dak waarop we eerder de PCR wilden toepassen is het dak van de KNRB aan de Bosbaan. Omdat de KNRB eerst delen van het dak moet vervangen is dit project voorlopig afgevallen.

SDE-projecten
 • VMBO-T school De Apollo, 235 panelen
 • Basisschool De Dapper, in hetzelfde gebouw als Jungle Amsterdam, 190 panelen
 • Basisschool Amstel Montessori, 135 panelen. Het betreft echter een gebied in ontwikkeling. Mogelijk komt hier nog een hoge woontoren die het project letterlijk overschaduwt.
 • Basisschool De Zuiderzee, 250 panelen
 • Basisschool Het Podium, 170 panelen
 • Basisschool Het Gein, 130 panelen
 • Montessori College Oost (MSA), 300 panelen. De school werkt nog aan vervanging van de dakbedekking.
 • IJburg College 2 (uitbreiding), 200 panelen
SDE-uitvallers

Hieronder verstaan we projecten waarvoor we succesvol SDE hebben aangevraagd maar niet doorgaan.

 • Begraafplaats Buitenveldert, reden: het bestuur liet zich niet overtuigen.
 • TBWA, reden: dit gebouw was oorspronkelijk van van Reinoud Oerlemans maar die heeft het verkocht aan een Israëlische eigenaar die geen gedoe wil en er aan wil verdienen.
Duurzame warmte

We hebben het vaak over elektriciteit maar een groot (het grootste) deel van onze energievraag is warmte (en koude). Om ook op dit vlak een bijdrage te leveren onderzocht Zuiderlicht samen met Waternet, Alliander DGO en DRIFT of het mogelijk is om ergens in de stad een duurzame, coöperatieve warmtevoorziening te realiseren. Met deze partijen deden we mee aan een tender en zijn afgewezen. We kijken nu of we nog een keer meedoen aan een tender voor 1400 woningen op strandeiland 2. Nu met Drift, Waternet en Urgenda.

Grootschalige zonprojecten

Er staan veel, meest kleinschalige zonprojecten in de steigers en die gaan allemaal bijdragen aan de continuïteit van de organisatie van Zuiderlicht. Maar onvoldoende, is de conclusie van een doorrekensessie afgelopen zomer. Om op termijn de benodigde werkzaamheden van de organisatie te kunnen financieren is het verstandig om uit te kijken naar bijvoorbeeld terreinen voor zonnevelden en participatie in windprojecten. Op dit moment kijken we in en rond Amsterdam uit naar geschikte locaties.

Wind op land

Zuiderlicht is al mede-eigenaar van windmolen de Grutto in Zeewolde, wat straks recht geeft op deelname aan Windpark Zeewolde, het grootste windpark van Nederland. SDE is aangevraagd (en op moment van uitsturen van dit verslag ook toegezegd).
Zuiderlicht is bovendien lid van de coöperatieve vereniging Almeerse Wind.

Wind op zee?

De Noordzee biedt grote kansen. Niet alleen voor energie uit wind, maar ook voor de oogst van zeewier, als voedsel en vooral biomassa, voor de natuur die zich kan herstellen en de visserij en zeevaart die duurzamer en effectiever kan opereren. En daarom zitten al deze partijen nu met elkaar om de tafel. Twee leden van Zuiderlicht vertellen daar later deze avond nog meer over: Jurgen van der Heijden namens de verenigde energiecoöperaties en Martine Verweij namens het North Sea Energy Lab.

Jurgen van der Heijden

Jurgen is voorzitter van de Noord-Hollandse energiecoöperaties. Eerst namens CALorie in Castricum, maar sinds zijn verhuizing naar Amsterdam, namens Zuiderlicht. Inmiddels denkt hij namens alle coöperaties in Nederland mee over windmolens op zee. Windmolens gaan ook weerstand opleveren. Hij onderzoekt onder andere op welke manier coöperaties een rol kunnen spelen, opdat meer mensen zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen op de Noordzee.

Martine Verweij

Terwijl de hond van Martine relaxed rondstruint en zich thuis voelt in de Amsterdamse Jungle, vertelt Martine over haar Lab: een sociaal lab waar verschillende partijen nadenken over wat er nog meer kan met de Noordzee. Bijvoorbeeld om de visserij en de scheepvaart te verduurzamen en het leven op de zeebodem te stimuleren. Dat gaat verder dan het alleen maar plaatsen van windmolens.

Zie ook een eerder verschenen artikel over participatie in wind op zee.

‘Kijk om je heen’ met Kees Putman

Zuiderlichtleden Kees en Dorine Putman zingen  samen: Kijk om je heen. Het lied, geschreven door Kees Putman, gaat over angsten van mensen in een veranderende maatschappij. Accu zorgt voor muzikale begeleiding.

Ruud Koornstra

Ruud Koornstra kijkt vooruit naar een toekomst en laat zien wat er al kan. Hij blikt terug op het afgelopen jaar en zijn ervaringen als energiecommissaris. En op de 16 filmdagen voor de documentaire Op Energiemissie: een uitzending van VPRO’s Tegenlicht met Ruud Koornstra in de hoofdrol.

Zijn verhaal over niet praten maar doen hebben we in hoofdlijnen uitgeschreven en op de website staan.

Wanneer was de laatste keer dat je gezongen en gedanst hebt op een ALV?
Bij Zuiderlicht.

Datum: Donderdag 14 december 2017
Locatie: Jungle Amsterdam
Met: muziek van Stichting Accu, Pauline Westendorp, Frank Boon, Martine Verweij, Jurgen van der Heijden en Ruud Koornstra