Uitkering rente en verslag van zomerse ALV

We waanden ons meer in Barcelona dan in Amsterdam, tijdens de ongekende zoele midzomernacht, op 21 juni j.l. En hoewel we ons natuurlijk veel zorgen maken om de klimaatveranderingen konden we op deze avond toch wel heel erg genieten van de onnederlandse tropische temperaturen op ons eigen stadsstrand. Bovendien hadden we veel te vieren.

De zonneboot van het IJburg College 2 is af

Een prachtig staaltje van educatief rendement. De door leerlingen van het IJburg College zelfgemaakte zonneboot is prachtig geworden, zie ook de foto! En hij vaart, helmaal op zonne-energie.

Dankzij het verhaal van Jan Smolenaars, wiskundeleraar voor de bovenbouw, weten we wat het de leerlingen heeft meer opgeleverd. En wat er fout kan gaan als je aan zo’n project begint. Goed fout, want daar leer je pas echt van, aldus schoolleider Nico Moen.

Nieuw bestuurslid

Blij zijn we ook met ons nieuwe bestuurslid, Marinus Knulst. Voor de meeste van ons is Marinus een oude bekende. Samen met Linda Vosjan is hij al jaren actief en succesvol op de oostflank van Zuiderlicht. En hij slaat al jaren bijna geen bestuursvergadering over. Hoe dat zit? Lees verder. 

Uitkering rente

Voor de derde achtereenvolgende keer heeft de ALV besloten om 2% rente uit te keren. Het is voor het eerst dat Zuiderlicht daarmee het boekjaar positief kan afsluiten. Hoera!

Als je voor of in 2016 hebt geïnvesteerd in een van onze projecten staat de rente in september op je bankrekening.

Afsluiting boekjaar 2016

De ALV heeft Financieel Jaarverslag 2016 goedgekeurd.
Lees ook het Verslag van de ALV 21 juni 2017. 

8 nieuwe projecten

Naast de projecten die we al in portefeuille hadden – en die wachten op (een gedeeltelijke) dakvervanging –  gaan we er vanuit dat we met de toegezegde SDE-subsidie in 2017/18 nog eens minimaal 8 nieuwe projecten realiseren. Zie ook het Verslag van de ALV 21 juni 2017.

Feest Urgenda

Het wemelde er van bekende duurzame Nederlanders, en Zuiderlicht-leden. Er was voldoende bier met kip-hapjes die geen kip het leven hebben gekost. En voor wie nog wat langer is gebleven was er een superstrakke band. Urgenda, dank voor dit feestje.