Aanbod voor maatschappelijke daken

Tot nu toe legde Zuiderlicht vooral zonnepanelen op school- en sportdaken. Er is een match!

Goed voorbeeld

Want welke maatschappelijke instelling wil nou geen stroom van eigen dak? Scholen en andere maatschappelijke instellingen geven graag het goede voorbeeld. Ze nemen als geen ander verantwoordelijkheid voor de toekomst.

Maar, je hebt wel wat ánders aan je hoofd

Als directeur of docent heb je wel iets anders anders te doen. Er moeten voldoende leerkrachten voor de klas staan. Of trainers op het veld. Als bestuur heb je vaak geen budget om zélf te investeren. Je hebt er geen tijd voor, of geen verstand van.

Zakgeld van de zon

Daarom doen we het sámen: met de buren, de gebouwgebruikers, ouders en via de ouders ook de kinderen. Wie mee investeert wordt mede-eigenaar van het zonnedak. En krijgt jaarlijks rente. Voor onze jongste leden noemen we dat zakgeld van de zon.

Stroom van eigen dak

Als het even kan neem je zelf de stroom af. Daar reken we een vergoeding voor die stabieler en lager is dan de stroomprijs van het net.

Naast financieel rendement is er – vooral voor scholen – ook educatief rendement.

Zonnepanelen, daar kun je wat leren

Op een monitor in de hal zien leerlingen hoeveel de panelen dagelijks opwekken. Daar kan je in de klas mee rekenen. Hoe vaak kan je met die stroom je telefoon opladen, hoeveel stroom gebruikt het koffiezetapparaat van de conciërge, wat zijn fossiele energiebronnen en zijn er nog meer duurzame bronnen? Etcetera..

Leerlingen die er een spreekbeurt over houden kunnen altijd contact met ons opnemen en we zijn ook altijd bereid om in de klas wat te komen vertellen.

Educatief rendement

De opbrengst van zonnepanelen hangt maar gedeeltelijk af van hun kwaliteit. Als je erover praat en erover gaat nadenken, leveren ze voor je het weet nog veel meer energie en ideeën op. Dat noemen we bij Zuiderlicht educatief rendement.

Hoe?

Op het IJburg College kozen leerlingen de Duurzame Docent van het Jaar. Twee jaar later maakten leerlingen van 3 Havo 15 duurzame businessplannen: o.a. voor hun afval, voor een duurzame schoolkantine, en ook voor een installatie op het dak om regenwater op te vangen. Weer een andere groep maakte een rap.

Op de Geert Groote School organiseren ouders een jaarlijkse klimaatdag. Tijdens een vrije dag organiseerden ouders en kinderen een LED-guerilla: alle gloeilampen eruit – ook de allerhoogste – , LED lampen erin. Het afgelopen jaar hadden de kinderen van groep 8 elke vrijdag een zogenaamde Donut-Day. Dat sloten ze af met een door de kinderen geschreven Energiekrant. En – al weer – een rap.

Je hoeft overigens geen school te zijn. Ook als bedrijf, of voetbalclub kun je het rendement van de panelen verdubbelen. Een mooi voorbeeld is ASV Arsenal: die kreeg ook LED verlichting, maar dan buiten, voor de voetbalvelden. Daarmee bespaarden ze meer dan onze 180 zonnepanelen daar opwekken. Van het één komt het ander. Echt.

Niet al onze panelen liggen op het dak

We leggen lang niet altijd alle panelen op het dak. Soms investeren we als Zuiderlicht in zonnepanelen op een zelfvoorzienend huisje op het schoolplein. Of in varende zonnepanelen. Of wat de school, of de sportvereniging, of een andere maatschappelijke instelling maar wil.

Meer weten?

Stuur ons een mail.
Of bel Aukje: 06 5247 4409.