Wij willen #Hemweg, jij ook?

Over de hele wereld sluiten kolencentrales. Ook voor Nederland wordt dat onvermijdelijk wanneer we de klimaatdoelstellingen willen halen. Of anders gezegd, wanneer we uitsterving van nog meer diersoorten, stijging van temperaturen, waterspiegel en het verdwijnen van koraal, de kraamkamer van de oceanen, willen voorkomen.

Een kolencentrale stoot twee keer zo veel broeikasgassen uit als een gascentrale. Onze Amsterdamse Hemwegcentrale is de oudste en de meest vervuilende van de vijf Nederlandse kolencentrales.

Haal de hete kolen uit het vuur

Als er niets gebeurt sterft de centrale waarschijnlijk een zachte dood. Als enige heeft hij geen subsidie gekregen voor de omstreden bijstook met houtkorrels. Het is, zeggen kenner, onwaarschijnlijk dat Nuon nog investeert in het onvermijdelijke groot onderhoud.

Echter, Nuon dreigt al langer de centrale te koop te zetten en heeft dat onlangs gedaan. Dat is niet zonder risico want een nieuwe (buitenlandse) eigenaar kan de centrale mogelijk nog jaren lang in werking houden.

Dus kopen we de centrale zelf, heeft VanDeBron gedacht. En heeft een bod heeft uitgebracht van een miljoen, met als doel: Hem-weg. De Gemeente heeft daar een miljoen bij gelegd en vervolgens ook Tony Chocolonely, de Triodos Bank en Stichting Doen met een totaal van 5 miljoen. Inmiddels steunt ook Greenpeace de actie.

Amsterdammers kunnen zelf ook een duit in het zakje doen en eigenhandig hete kolen uit het vuur halen. Een no-brainer, vinden wij als Zuiderlicht. Doe je mee?

Hoeveel kost een kolencentrale?

Maar hoeveel kost nu eigenlijk een (oudere) kolencentrale in een stad die streeft naar reductie van CO2-uitstoot en verduurzaming van haar energievraag?

55 miljoen euro, zegt Nuon. Dat zouden de kosten zijn voor een sociaal plan voor werknemers en ontmanteling van de installaties.

10 miljoen euro, zegt Arnoud Kamerbeek in de Volkskrant van 31 maart j.l.. Kamerbeek is energie-expert en voormalig bestuursvoorzitter van Energiemaatschappij Delta. Zijn argumenten zijn o.a. dat veel werknemers weer aan het werk kunnen in de gascentrales van Nuon, dat de installaties nog goed te verkopen zijn en dat de prijzen voor gas stijgen als de door deze kolencentrale veroorzaakte overcapaciteit vermindert. Daar profiteert Nuon van mee.

Natuur & Milieu heeft berekend dat het ons, als stad en regio alleen maar heel veel gaat opleveren: 1,4 miljard euro, aan vermeden kosten voor kosten aan gezondheid- en klimaatschade. Als de Hemwegcentrale sluit.

Kunnen we in Amsterdam wel zonder kolen?

Wat gebeurt er als het ’s nachts windstil is en zonnepanelen en windmolens geen elektriciteit leveren? Voorlopig zijn we nog afhankelijk van centrales die de zogenaamde achterwacht doen. Daar is de Hemwegcentrale echter niet voor nodig. Gascentrales, waar de Nuon er ook veel van heeft, zijn daarvoor veel geschikter.

Signaal van Amsterdammers

De crowdfunding #Hemweg, waarmee Amsterdammers samen nog eens een miljoen euro inleggen om de Hemwegcentrale te kopen, is een signaal. Van ons Amsterdammers, dat we onze stad fossielvrij willen maken. Dat we samen willen werken aan alternatieven. Een signaal aan de Provincie om haar windmolenbeleid aan te passen. Een signaal aan onze regering in wording om vaart te maken. Nu en niet pas over 30 jaar.