Verslag ledenavond en viering vijf jaar Zuiderlicht

Datum: donderdag 10 januari 2019
Locatie: Jungle Amsterdam

Lees je liever alleen de tekst? Download: Verslag ALV 10 januari 2019
Geen tijd? Kijk dan in ieder geval naar het 2 minuten durende filmpje hieronder, van Liesbet Zikkenheimer.

Ontvangst met muziek

Noortje Braat en Egon Kracht spelen stukken uit hun muzikale theatervoorstelling: ‘Het zal eens tijd worden’.

Welkom door Pauline

Zuiderlicht, een zwerm van licht, bestaat 5 jaar. Wie was erbij? Bij de vele gesprekken met de gemeente, bij de oprichting van de Zoncoalitie, bij Almeerse Wind en de oprichting van Amsterdam Wind, bij gesprekken met Drift, Alliander en Waternet, en met Anne Stijkel, over warmte uit poep? En de vele uren dat Frank en Aukje achter hun computer zaten te werken aan businesscases, website en communicatie?

Waarom de bananencake van Joost de aller-lekkerste was

Zuiderlicht ontwikkelt zich, en de wereld om Zuiderlicht heen verandert: Zuiderlicht vergadert tegenwoordig aan de Zuidas, en daar trakteerde Joost. Joost werkt voor Shell, maar één dag per week werkt hij voor Zuiderlicht. Hij bakte een bananencake die elke coöperatie in Nederland zou kunnen serveren: zonder eieren, zonder gluten, zonder suiker, maar mét bananen. Die cake staat symbool voor de sociale transitie.
‘Het was de lekkerste bananentaart die ik ooit heb gegeten’, zegt Pauline.

Licht van de wethouder

Wethouder duurzaamheid Marieke van Doorninck, feliciteert Zuiderlicht, met het 5-jarig bestaan: ‘met alles wat jullie hebben bereikt en vooral met wat jullie nog gaan bereiken. Ik snap dat dat een weg is met veel hobbels, maar ik heb het idee dat er steeds meer licht komt. Ik hoop dat ik daar aan kan bijdragen: dat we steeds meer energie uit het licht kunnen halen: uit wind en zon, op land en op zee. Aan Zuiderlicht hebben we als gemeente een fijne partner. Fijn dat jullie zijn begonnen, fijn dat jullie al zo veel hebben gedaan. Ik zie heel erg uit naar alle dingen die we nog samen gaan doen.’

Energiecoöperaties zijn misschien nog niet heel zichtbaar, zegt Pauline, maar ze hebben grote netwerken van mensen die klaar zijn voor een volgende stap. Zuiderlicht heeft 700 leden. ‘Onderschat niet welke kracht we verzameld hebben.’

De wethouder geeft kaarsen aan het bestuur en actieve leden van Zuiderlicht.

Muziek door Egon Kracht en Noortje Braat

Pauline introduceert Derk Loorbach

Derk Loorbach is een bijzonder hoogleraar sociaaleconomische transities uit Rotterdam. Daarnaast is hij  directeur van Drift: Dutch Research Institute for Transitions. Derk is bezig met transities en versnellingen en doet het op zo’n sympathieke manier dat we ontzéttend trots zijn hem hier te hebben. Hij zegde er zijn Nieuwjaarsconcert voor af, helemaal uit Rotterdam: Derk Loorbach!

Nieuwsgierig? Ga naar de lezing van Derk Loorbach die we in grote lijnen voor jullie uitwerkten.

Over het failliet van het systeem

Noortje Braat vertelt dat ze van Loorbach, een nieuw woord leerde. ‘Ik dacht dat ik wel wat wist over transitie en duurzaamheid. Maar het woord regime in deze context kende ik nog niet.’ [Loorbach zelf noemde het onze collectieve comfort zone: dat wat we gewend zijn en waar we waarde aan hechten.] Het heeft een link met het volgende nummer, over het failliet van een systeem, en mensen in het systeem, die met al hun kracht vasthouden aan het oude denken.

Jij toonde mij jouw gouden bergen
En ik heb jou nooit iets ontzegd
Jij mocht van mij het uiterste vergen
Ik had me geheel aan jouw voeten gelegd

(…)

Ik had bij jou mijn toekomst gevonden
En ik heb nooit aan een einde gedacht
Maar jij had jouw woord, jouw belofte geschonden
Nu ben ik weer to mezelf teruggebracht

(…)

Wanneer komt de dag, de dag die ik zou vrezen?
Duurt het nog lang, duurt het nog lang?

Hoe lang?

Frank Boon blikt terug en vooruit

Zes nieuwe projecten in 2018

In 2018 realiseerden we:

 • 206 zonnepanelen op VMBOT school De Apollo
 • 34 zonnepanelen op Tennisvereniging Joy: een klein project maar wél een mijlpaal. Het was het eerste project dat we deden op basis van de postcoderoos. De stroom gaat niet naar de tennisclub, maar naar zes huishoudens in de buurt. We pasten de regeling anders toe dan andere coöperaties: je hoeft niet te investeren om de stroom af te nemen en vice versa. Wel zo makkelijk, en laagdrempelig.
 • 130 panelen op basisschool Het Podium
 • 130 panelen op basisschool Het Gein, ons eerste project in Zuidoost
 • 88 extra panelen op ons icoonproject: het IJburg college 2. Daar liggen nu ruim 700 panelen.
 • 226 panelen op basisschool De Zuiderzee.

In totaal plaatsten we ruim 800 panelen op zes verschillende daken. Op jaarbasis wekken we nu 250.000 kWh op. We wierven 100 extra leden en hebben nu in totaal meer dan 700 leden. We investeerden €300.000. Daarvan legden we als leden €100.000 aan leningen in.

Primeur in Nederland
Bijzonder is ook dat we ons eerste postcoderoosproject deden. Het is de eerste keer in Nederland dat deelnemers stroom af kunnen nemen zonder in de panelen te investeren en vice versa.

Tegenvaller
Helaas is het zo dat de panelen op De Apollo, er al wel liggen, maar nog niet werden aangesloten. Dat komt omdat de aansluiting niet de juiste was. Die moeten we vervangen. De capaciteit bij de netbeheerders is zeer beperkt, waardoor ze de aansluiting pas in de zomer kunnen verzwaren.

Vooruitzicht voor 2019
Op basis van acquisitiegesprekken die we voeren denken we 8 nieuwe zonprojecten te realiseren, met een totaal van ongeveer 1300 panelen, waarmee we nog eens 300.000 kW gaan bij produceren.

Concrete projecten zijn:

 • 157 panelen op Basisschool De Dapper: aan de andere kant van de muur, van de Jungle, waar we zitten. Planning: voorjaar 2019.
 • 126 panelen op de Geert Groote School 2. Planning: krokusvakantie 2019.
 • 750 panelen op het World Fashion Center. Planning: 2019, we hebben de SDE al
 • Basisschool Elzenhagen, SDE is aangevraagd.

Overige projecten:

 • Plan van actief lid Anne Stijkel, om de wijk Gaasperdam in Zuidoost 13.000 woningen aardgasvrij te maken, door over te gaan op groengas. Voor dat plan is ook zonne-energie nodig: zonnepanelen op de taluds van de metro en de spoorwegovergang. Dat gaan we onderzoeken.
 • Grote daken, o.a. samen met Joost
 • Gemeentelijke daken, via een aanbesteding

Wind in Flevoland
In 2016 kochten we samen met zes andere coöperaties, op het randje van de Metropoolregio, windmolen De Grutto. Eén van de coöperaties is een lokale windcoöperatie uit Flevoland: De Nieuwe Molenaars. Als die coöperatie dat zou wensen, zou zij ooit de molen mogen overnemen. De molen staat immers op hún gebied. De Nieuwe Molenaars zijn bezig voldoende kapitaal op te brengen om de andere coöperaties uit te kopen.

Als Zuiderlicht investeerden we in de molen, en in het toekomstige grootste windpark op land. Onze investeringen krijgen we binnenkort uitbetaald, met een eerlijk rendement. We gaan al dat geld straks herinvesteren in eigen molens, dichter bij huis.

Wind in Amsterdam
Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande, die ons doen denken dat we ook in Amsterdam de komende jaren molens kunnen gaan bouwen. We zetten ons in om op de eerste rij te zitten.

Warmte – biogas
We noemden al het project van Anne Stijkel. In samenwerking met Bureau Bareau onderzoekt Anne hoe 13.000 woningen gas kunnen winnen uit rioolslib, in combinatie met gft-afval. Met elektriciteit, in de vorm van waterstof, kun je de productie verveelvoudigen. We onderzoeken of Zuiderlicht daar een rol in kan spelen.

ABC Project
In 2016 en 2017 deden we aan een groot onderzoeksproject mee, onder andere samen met Drift, Waternet en Alliander DGO. We onderzochten of en hoe we in Amsterdam, in coöperatief beheer, warmte kunnen verduurzamen. Het project heet: Amsterdam Bouwt Coalities: het ABC project. Het project stopt in februari 2019 , maar krijgt mogelijk een vervolg. Het onderzoek richtte zich vooral op het Amsterdamse regime– waar Loorbach het over had: de bevindingen staan in het rapport ‘Het moet niet te avontuurlijk worden’.

De volgende stap is om een wijk te vinden of bouwen, waar bewoners en gebruikers van de gebouwen de warmte in eigen beheer zullen hebben.

De volgende ALV

In juni 2019 is de volgende ALV.

Goed te keuren stukken

De leden vragen we om goedkeuring van twee als bijlage toegestuurde stukken: de begroting voor 2019 en een reglement voor stroomafnemers.

Begroting 2019
Voor de projecten verwachten we een positief resultaat van €6.000. Inkomsten komen uit bijdragen van locaties en subsidies, van de Gemeente en de Provincie Noord-Holland. Kosten maken we voor het uitbetalen van rente, reserveringen voor het terugbetalen van leningen, verzekeringen, projectontwikkeling, etc…

De organisatie haalt inkomsten uit het eurolidmaatschap, de wederverkoop van stroom door Greenchoice, de afdracht van projecten en nog een kleine subsidie van de gemeente Amsterdam. Kosten maken we voor communicatie, verzekeringen, organisatie, ledenavonden, software voor ledenadministratie en de boekhouding. De organisatie draait quitte, maar veel uren zijn nog vrijwillig.

Een reglement voor stroomafnemers
Het is een aanvulling op het huishoudelijke reglement en het leenreglement, voor leden die zogenaamde buurtstroom afnemen van projecten van Zuiderlicht.

De aanwezige leden keuren de begroting en het reglement goed.

Een oproep aan leden

Tijdens de vorige ALV stelden leden vragen over onze zogenaamde slapende tegoeden, oftewel de reserveringen die we doen om leningen terug te kunnen betalen. Ze vroegen of we daar – onder bepaalde voorwaarden – niet iets mee kunnen doen? Binnen het bestuur zijn daar verschillende meningen over. Een andere vraag is of het maximum aantal van 20 leningen omhoog kan. Willen we dat? Onder welke voorwaarden? Wie van de leden vindt het leuk om daar vanuit financiële en ethische overwegingen voorstellen voor te doen? Mail, bij interesse, naar Aukje.

Muzikale afsluiting

Uit de muzikale theatervoorstelling: ‘Het zal eens tijd worden’ van Noortje Braat en Egon Kracht

Bloed in eeuwenoude aarde
Zonder ongeduld wordt het diamant
Alles wat snel is heeft de grootste waarde
En die verliest het weer als het is opgebrand.

(…)

Ogen zijn te gretig om wijd te kunnen zien
Handen zijn te graaiend om ver te kunnen reiken
Een antwoord al te snel gegeven
Voordat er is nagedacht

(…)

Leer ons, hoe je waardig wacht

Download

Het verslag kun je hier als pdf downloaden: Verslag ALV 10 januari 2019