Tag Archief van: SDE

SDE voor 1000 panelen op scholen

Energiecoöperatie Zuiderlicht krijgt SDE voor 1000 zonnepanelen op het IJburg College 2 in Amsterdam Oost en de Apollo in Buitenveldert.

Postcoderoosregeling a la Zuiderlicht

Rooskleurige toekomst?

Energie van eigen dak, dat wil toch iedereen?
Zeker als je een groot stevig dak hebt dat tijdens deze zonnige dagen zinloos in de zon weg blakert.
En als je dan ook nog een school bent, of een sportvereniging, of een bedrijf dat ergens voor staat.

Maar zo eenvoudig is het nog niet. Zeker niet als je veel energie verbruikt. Dan krijg je namelijk ook veel belastingvoordeel en houd je nauwelijks iets over aan je zelfgeproduceerde stroom.

Stimulering Duurzame Energie (SDE)

Om voor energie-opwek op grote daken een goede businesscase te maken is iets extra’s nodig. Zuiderlicht heeft in 2014 dankbaar gebruik gemaakt van de SDE+ regeling, waarmee je een vast bedrag per opgewekte kWh kan aanvragen: (net) genoeg om je investering binnen afzienbare tijd terug te verdienen.

In 2015 en de eerste ronde van 2016 heeft deze regeling echter slecht uitgepakt voor zon op grote daken. Hoe kleiner het aangevraagde bedrag per kWh, hoe groter de kans dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Windparken of bijvoorbeeld bijstook van hout in kolencentrale kunnen toe met kleinere bedragen.

Is er dan geen subsidie naar zon gegaan? Jawel. Wanneer er meerdere geldstromen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een gemeentelijke subsidie, is een kleiner bedrag per kWh aan SDE voldoende om uit de kosten te komen. En wie perse energie van eigen dak wil kan er natuurlijk altijd voor kiezen om daar geen financieel voordeel van te hebben. Of er geld op toe te leggen. Maar ook wie een lager bedrag per kWh aanvraagt is niet zeker van toekenning. Immers niemand weet met welke projecten en wanneer de pot leeg is. De afgelopen ronde was dat al bij 11 cent per kWh.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?

Dit najaar, van september tot oktober, start een nieuwe ronde voor SDE-aanvragen. De vraag is echter of dat nieuwe kansen oplevert. Minister Kamp heeft besloten dat bijstook in kolencentrales niet meer in aanmerking komt voor deze regeling, maar dat geldt pas voor 2017. Pas twee van de vijf kolencentrales hebben in de eerste ronde van 2016 subsidie aangevraagd en gekregen. Dat de andere drie in de aankomende tweede ronde aanvragen ligt voor de hand.

Conclusie: het lijkt er op dat we tot 2017 moeten wachten, om kans te maken op deze subsidieregeling. Wanneer een dakeigenaar bereid is om minder aan te vragen en daarmee meer wil betalen voor de eigen stroom kunnen we al in 2016, in goed overleg een lager bedrag per kWh aanvragen. Of we vragen meer aan en wagen een gokje.

De postcoderoosregeling, een waardig alternatief?

Nog een mogelijkheid is om over te stappen naar een andere regeling: de postcoderoosregeling (PCR). Die bestaat al sinds 2014 maar bleek, zoals Frank Boon toen al had berekend, onuitvoerbaar. Dit jaar is de regeling verbeterd en aantrekkelijker geworden.

Het idee achter de regeling is dat wanneer je zelf geen plek hebt voor panelen je deze samen met andere omwonenden op een dak in de buurt kan leggen. Met ingang van 1 januari 2016 krijg je als investeerder volledige vrijstelling op de energiebelasting voor je lokaal duurzaam opgewekte energie, wat neerkomt op een korting van €10,07 cent per kWh. Hiermee kan je je investering weer terug verdienen.

Postcoderoosregeling a la Zuiderlicht

Een prima regeling, maar… Zuiderlicht heeft altijd een maar gevoeld. Omdat ons werkterrein de hele metropoolregio Amsterdam omvat (tot Flevoland aan toe). Omdat wij leden aantrekken die zowel binnen als ver buiten Amsterdam wonen. Omdat we daarmee de begrenzing van een postcodegebied als knellend ervaren.

Het kan anders, heeft Frank toen bedacht. Als je de investering los haalt van de energielevering. Dan kan iedereen die dat wil mee investeren, ongeacht zijn of haar woonplaats. Wie in de nabijheid van een dak woont kan bovendien ook nog de stroom afnemen.

Het één kan zonder het ander, waardoor iemand die niet de middelen heeft om te investeren wel de stroom kan afnemen en op die manier dus ook een bijdrage levert aan de Amsterdamse energietransitie.

Testen en onderzoeken

Postcoderoosregeling a la Zuiderlicht. Daar komt nog heel wat bij kijken. Het buiten de gebaande paden lopen brengt extra onderzoek en testen met zich mee. Mag dit? Kan dit? Welke software is nodig? Welke administratieve aanpassingen en handelingen?

Zuiderlicht werkt samen met andere partijen die met hun eigen expertise, tijd en middelen in brengen. Eén van hen is Enwire, een partij die software bouwt voor het lokaal verhandelen van energie. Diverse energieleveranciers hebben ook al hun interesse getoond. Wie het eerst komt…

Want we hebben haast. De reden om zo snel mogelijk het onderzoek te starten en de toepassingsmogelijkheden in de praktijk te testen is dat we heel veel dakeigenaren hebben die het liefst morgen al hun dak gevuld zien met zonnepanelen.

We laten geen mogelijkheid onbenut. Op naar een (pc)rooskleurige toekomst!