Ssst, nog niet verder vertellen..

Het is nog wat pril. Maar met jullie willen we graag delen dat het goed gaat met de ordeportefeuille van Zuiderlicht.

10 dakeigenaren hebben een de intentie ondertekend om met Zuiderlicht het avontuur aan te gaan. Of in ons geval, het dak op te gaan. Waarschijnlijk volgen er binnenkort nog meer. Waar we samen van dromen en aan werken? Daken vol zonnepanelen, al dan niet in combinatie met groen/sedum.

Nog geen huwelijk, wel een date

Een ondertekende intentie is nog geen garantie voor realisatie, maar een belangrijke eerste stap. We hebben de intentie nodig om – een eventuele extra subsidie en een lening bij het Amsterdamse Duurzaamheidsfonds aan te vragen om zo de businesscase rond te krijgen.

Als aan deze financiële randvoorwaarden is voldaan tekenen we een tweede intentieverklaring waarna we een bouwkundige berekening maken van het dak. Op basis hiervan stellen we de benodigde contracten op om dan eindelijk tot de installatie van panelen over te gaan.

Om welke daken gaat het?

  • Planetarium, Amstelhome en Steigereiland: drie daken via Dutch Green Company, die al SDE-subsidie hebben gekregen in 2014.
  • De R.K. Begraafplaats, waar we mogelijk met ca. 200 panelen kunnen uitbreiden.
  • Het IJburg College 2, het jongere zusje van het IJburg College 1
  • 4 ABSA scholen: voor de scholen Zuiderzee op Steigereiland (IJburg)  en het Podium op Haveneiland Oost (IJburg) vragen we alvast subsidie aan. Twee andere scholen waarvan één in Noord en één in Zuidoost wachten nog op renovatie van het dak.
  • TBWA, een bedrijfsgebouw aan de Schinkel: onze (over-)buren zeg maar, en die van ASV Arsenal.