Rente van de zon

Zuiderlicht keert rente uit aan leden

Het betreft rente over leningen die leden van Zuiderlicht in 2013 en 2014 hebben afgesloten. Leden die vóór december 2014 een lening hebben overgemaakt aan de coöperatie krijgen de rente binnenkort op hun bankrekening gestort. Wanneer onduidelijkheid bestaat over het juiste rekeningnummer krijg je eerst nog een mail. De rente bedraagt 2%over een heel jaar.

Mag wel, hoeft niet

De rente maakt voelbaar dat investeren in schone energie loont en de zon gul is. Een aantal leden heeft echter aangegeven het bedrag liever aan Zuiderlicht terug te geven. Dat kan, het komt dan weer op de balans van Zuiderlicht.

Wie de rente wil doneren aan Zuiderlicht vragen we dit per mail en uiterlijk voor 31 januari a.s. aan ons door te geven.

Ook mee investeren en profiteren?

Met een toename van het aantal projecten stijgt ook het percentage uit te keren rente. In de periode 2013-2014 hebben we energie opgewekt met twee kleine projecten: zonnepanelen op het Mini-Rondeel en de R.K. Begraafplaats. In 2015 zijn daar 2 grote projecten bij: zonnepanelen op voetbalclub ASV Arsenal en het IJburg College. Voor het jaar 2016 hebben we een groot aantal nieuwe projecten in portefeuille. Dus volop kans om mee te doen, mee te investeren en mee te profiteren.