Verslag van zomer ALV en rente

We moeten het geld maar afschaffen, want er gaat zo veel energie en tijd inzitten’, zei één van onze leden tijdens de ALV. 

Toch ging het – voor een deel van de avond – vooral daar over. Over hoe we het zakelijk en financieel deden in 2017, en we over hielden. En dus, hoeveel rente we kunnen uitkeren aan leden die mee investeerden.

3% rente 2017

Hoera!
Tot nu toe keerden we, drie jaar achter elkaar, 2% rente uit.

Waarom 3%?

We maakten in 2017 genoeg winst. We konden zélfs, zij het net aan, 4% uitkeren. Maar, omdat er veel nieuwe projecten aankomen, die veel eenmalige kosten met zich meebrengen, besloot de ALV het bij 3% te houden.

Wie krijgen er rente?

Iedereen die vóór of tijdens 2017 één of meerdere leningen heeft verstrekt aan Zuiderlicht.

Rente: mág, hoeft niet

Een aantal leden geeft jaarlijks aan de rente niet te willen ontvangen. In dat geval komt de rente terug aan Zuiderlicht: geld dat we inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.
Wie niets doet krijgt rente.
Wie géén rente wil, vragen we dat per mail aan ons door te geven.

Iban-nummer

Van de meesten van jullie hebben we het Iban-nummer. Als we dat niet hebben, krijg je van ons een persoonlijk bericht.

Funnels en side packs

Gelukkig gaat het niet alléén maar over geld. Bestuursvoorzitter Pauline Westendorp vertelt dat het bestuur vroeger veel werk had aan Zuiderlicht. Maar dat het tegenwoordig achterover kan leunen. Frank en Aukje doen het werk: sinds kort met funnels, slidepacks en postcoderozen. Ze werken aan projecten in Zuidoost en Nieuw West.

De funnels en een slide pack zijn met Joost Schornagel mee gekomen. Joost is precies even oud als onze Frank Boon. Beide deden exact dezelfde studie: economie en bestuurskunde. Na die studie richtte Frank Zuiderlicht op en Joost ging bij Shell werken. Sinds april werkt Joost óók bij Zuiderlicht: één dag per week. Gratis.

Een funnel is een slimme excelsheet, heeft Joost ons geleerd. Daarmee kunnen we de voortgang van projecten bijhouden. In welke fase zitten we? Wat moet er gebeuren om door te gaan naar de volgende fase?

Dat hielden we natuurlijk altijd al bij. Alleen kunnen we nu, op elk gewenst moment, een handig overzicht tevoorschijn toveren. Zodat we, zeker als we straks meer projecten hebben, in één oogopslag kunnen zien waar we staan met de ontwikkeling van nieuwe projecten, waar projecten op vertragen, waar ze mogelijk op vastlopen, en waar we onze energie in moeten steken.

En dan dat slide pack… Een slide is een dia. Of als je het print, een kaartje. Dat je kunt laten zien tijdens een presentatie, of kunt achterlaten, na een gesprek met bijvoorbeeld een eigenaar van een groot dak. Op die slides, schets je kort, het aanbod van Zuiderlicht. Bijvoorbeeld:

Postcoderoosprojecten

Nog zo’n woord: voor projecten die we realiseren met de postcoderoosregeling. Die regeling hebben we behoorlijk naar onze hand gezet en wijkt af van de postcoderoosregeling zoals andere
die toepassen. Wij hebben het eigenlijk heel eenvoudig en laagdrempelig gemaakt.

  • De stroom gaat niet het gebouw in, maar naar een apart kastje en daarna het net op.
  • Wie in het omringende postcoderoosgebied woont kan de stroom, via Greenchoice, afnemen.
  • Wie stroom afneemt, hoeft niet mee te investeren. En wie – met leningen a 250 euro – mee investeert hoeft niet ook de stroom af te nemen. Het mag wel.

Er loopt inmiddels een aanvraag om de regeling te mogen toepassen voor tennisvereniging Joy. ‘Dat is nog een paar weken billen knijpen’, zegt Frank. Maar we hebben redenen om aan te nemen dat de gunning rond komt.

Een volgend dak dat we met de potcoderoosregeling willen ontwikkelen is het zonnedak van de Geert Groote School 2 in Zuid.

Download notulen en financieel verslag 2017

Financieel Jaarverslag 2017
Notulen ALV 7 juni 2018