Provincie Noord-Holland zegt nee tegen coöperatieve windmolens Amsterdam

Op zondag 12 november lopen 85.000 mensen door de Amsterdamse binnenstad om op te roepen tot meer voortvarendheid, om een klimaatcatastrofe te voorkomen. Eén dag later stemt een meerderheid van Provinciale Staten tegen plaatsing van honderd procent coöperatieve Amsterdamse windmolens. Met die molens kunnen we lokale, duurzame, betaalbare stroom gaan leveren aan duizenden Amsterdamse huishoudens.

Het had een formaliteit moeten zijn

De gemeente wees het gebied indertijd aan als een geschikte, kansrijke locatie voor windmolens. Dat deed ze in reactie op een initiatief van bewoners in Noord die de gemeente vroegen of ze buurtwindmolens mochten bouwen. In 2020 wezen de gemeente én de provincie het gebied rond de Noorder IJplas opnieuw aan als een van de officiële zoekgebieden.

Inmiddels zijn de plannen ver uitgewerkt. Ze voldoen aan alle gestelde vergunningseisen, zo oordeelden Gemeente Amsterdam en Gedeputeerde Staten, oftewel het dagelijks bestuur van Provincie Noord-Holland. De laatste stap voor een omgevingsvergunning is dat de Provinciale Staten, de volksvertegenwoordigers van de provincie, een zogenaamde verklaring van geen bedenking afgeven. Als ze dat niet doen, mogen ze daarvoor officieel alleen argumenten aandragen op het gebied van ruimtelijke ordening.

Al voor het weekend laten de twee grootste partijen, de VVD en de BBB, echter weten dat ze op basis van heel andere argumenten zoals vermeende gezondheidsrisico’s niet zullen tekenen. Ze vinden op maandag steun bij JA21, FVD en PVV. Ook de SP en PvdD, met wie we een dag doorvoor nog op de Dam hebben gestaan, sluiten zich daarbij aan. Ze laten de coöperaties vallen.

Dat doen ze nú?

Ja. Nádat de provincie en de gemeente eerder zélf het gebied aanwezen. Nádat de coöperaties en de gemeente er veel tijd en geld in staken. Belastinggeld. Ons geld. En onze vooral vrijwillig bestede uren.

Hoe verder?

We wisten natuurlijk dat er risico’s waren, maar uit deze, bestuurlijke hoek hadden we hem niet zien aankomen. Noord-Holland heeft geen ontwikkelfonds voor dit soort grote projecten en als je dan niet kunt vertrouwen op het openbaar bestuur, dan wordt het onwaarschijnlijk dat coöperaties dat risico nemen.

Eerlijk is eerlijk, het gaat ons niet in de koude kleren zitten, maar we gooien de handdoek niet meteen in de ring. We beraden ons op een mogelijkheid om er alsnog samen uit te komen.

Wat betekent het voor Zuiderlicht en voor mijn lening?

Voor Zuiderlicht betekent het dat we de 40.000 euro die we investeerden wellicht kwijt zijn. Die investering deden we met het eigen vermogen dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Als we het geld kwijtraken, heeft dat geen effect op jouw lening of op de rente die we in 2024 uitkeren over de uitstaande leningen in 2023.

Lees ook:

Amsterdam Wind: Hoe nu verder na PS besluit? 

AT5: Wethouder Pels: schrappen windmolenplan Noorder IJplas ‘onbehoorlijk en onbegrijpelijk’

Het Parool: Provincie zet streep door windmolenplannen bij Noorder-IJplas