Aanbod voor VvE’s

Veel lege daken in Amsterdam zijn daken van VvE’s. Dat heeft een reden: je moet het met elkaar eens worden, me drie , tien, vijftig of soms met meer dan honderd eigenaren. En iedereen heeft wel een vriend of een zus met een éigen dak en éigen zonnepanelen die stroom leveren aan de éigen meterkast. En die zullen je allemaal vertellen hoeveel dat oplevert. Maar in gestapelde bouw, met een collectief dak, ligt dat anders. Het is complexer.

Alleen stroom opwekken voor het trappenhuis

Als je alleen zonnepanelen plaatst voor het gemeenschappelijke verbruik van de VvE, zoals een lift of de verlichting van de parkeergarage of het trappenhuis, dan maak je het eenvoudiger. Maar het gemeenschappelijk elektriciteitsverbruik is meestal laag. En dán laat je veel dak onbenut.

Hoe dan wel?

Om het VvE’s en andere gebouwen makkelijker te maken is er de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Als je daar gebruik van maakt leveren de zonnepanelen verplicht stroom aan het net, óf aan een al aanwezige grootverbruik (GV) aansluiting. Bovenop de kale stroomprijs van het net krijg je per opwekte kWh subsidie. Hoe lager de stroomprijs, hoe hoger de subsidie. Hoe hoger de stroomprijzen, hoe minder subsidie maar hoe groter het voordeel van zonnepanelen.

Voor wie is die SCE-regeling? 

Als VvE kan je zelf de subsidie aanvragen. Je kunt dat ook overlaten aan een bestaande coöperatie, zoals Zuiderlicht. We regelen niet alleen de subsidieaanvraag, maar ook de financiering, de vergunningen, de dakberekeningen, de installatie, het onderhoud en de verzekering.

Op weg naar besluitvorming

Speciaal voor VvE’s bieden we bovenop ons standaard aanbod ook nog een begeleidingstraject aan: om met alle verschillende betrokkenen, bewoners en eventueel de woningbouwcorporatie, keuzes te maken en tot een besluit te komen.

  • We schouwen het dak en begeleiden bouwfysisch en constructief onderzoek.
  • We stellen een legplan op zodat we weten we hoeveel panelen er op het dak kunnen.
  • We stellen een businesscase op en berekenen de mogelijke opbrengsten voor de VvE en de eigenaren. 
  • We begeleiden het VvE-bestuur met advies over organisatie, juridische zaken en financiering.
  • We organiseren een informatiebijeenkomst en lichten het voorstel toe.
  • We begeleiden een algemene vergadering over plaatsing van de panelen.
  • We helpen met de communicatie richting de eigenaren.

Niks moet, je kunt als VvE-bestuur ook veel zelf doen, we bieden het aan.

Hoeveel kost dat?

Het begeleidingstraject is niet gratis. Maar wat we precies doen, verschilt per VvE. We doen wat nodig en wenselijk is. Én wat past bij de beschikbare budgetten van de VvE.

Krijg je dan zonnepanelen van Zuiderlicht?

Niet per se. Dat kán een uitkomst zijn, maar het hoeft niet. Misschien is het tóch handiger dat de VvE en de eigenaren zélf en direct investeren, zonder tussenkomst van een coöperatie. Misschien heeft een andere partij een passender aanbod. Misschien heeft de VvE ook budget voor sedum, in combinatie met zonnepanelen. Alles goed, als we maar heel veel energie uit schone bronnen gaan halen. En toegegeven, dat doen we het liefst samen.

Tijdens de zomer van 2023 legden we 245 coöperatieve zonnepanelen op VvE Bramzeilhof in Noord.

Meer weten?

Stuur ons een mail.
Of bel Jasper: 06 14 39 59 40.