Lening-overeenkomst

Partijen bij deze Lening-overeenkomst:

 • Coöperatief Zuiderlicht U.A., hierna: ‘coöperatie’; en
 • Het lid, hierna: ‘leenlid’;

Overwegingen:

 1. De coöperatie mag leningen van leden ontvangen. De voorwaarden waaronder Zuiderlicht leningen van leden mag ontvangen staan in een leenreglement, zoals aangegeven in het huishoudelijk reglement. De laatst vastgestelde versie is van 24 juni 2021. Zie ook zuiderlicht.nu/leenreglement;
 2. Het lid leent geld en/of wil geld lenen aan de coöperatie;
 3. De coöperatie wenst van het lid geld te lenen onder de voorwaarden zoals beschreven in het leenreglement.

Partijen komen overeen:

 1. Wanneer de coöperatie de door het lid aangeboden lening, anders dan het eenmalige lidmaatschap, accepteert, sluiten de Partijen een overeenkomst op basis van de statuten en reglementen van de coöperatie, en in het bijzonder het leenreglement van de coöperatie.
 2. Het leenlid verklaart zich bekend met wat is vastgelegd in het leenreglement van de coöperatie.
 3. Bij wijziging van de statuten, het leenreglement of een ander reglement van de coöperatie wijzigt de lening-overeenkomst mee, tenzij dat uitdrukkelijk bij die wijziging is uitgesloten.
 4. De coöperatie kan het leenreglement alleen wijzigen bij besluit van de algemene ledenvergadering.
 5. Wanneer er wijzigingen zijn in de statuten of het leenreglement ontvangt elk lid daarover informatie.
 6. Het leenlid kan het lidmaatschap opzeggen, c.q. leningen opeisen, mits de coöperatie daartoe voldoende vermogen heeft. Daarmee bedoelen we het vermogen zoals opgenomen in het financiële jaarverslag van de coöperatie. Het leenlid kan zich niet verhalen op (privé)vermogen van andere leden of bestuurders van de coöperatie.
 7. Het leenlid verklaart zich bekend met de financiële situatie van de coöperatie, bijvoorbeeld na inzage van de financiële jaarverslagen van de coöperatie en/of het bijwonen van één of meerdere algemene ledenvergaderingen. Het leenlid realiseert zich dat hij/zij geld uitleent in besloten kring en dat de lening daarom niet onder AFM-toezicht valt.

Akkoord

Ja, ik ga akkoord met bovenstaande overeenkomst. Eventuele bestaande leningen die ik afsloot onder het leenreglement van 25 november 2014 mag Zuiderlicht omzetten naar het huidige, bovenstaande leenreglement.