Uitnodiging voor onze eerste digitale ledenavond, op 1 juli a.s.

Het liefst hadden we jullie na afloop allemaal rond de bar gehad. Helaas is dat nog steeds niet verstandig. En dus passen we ons aan: het wordt al weer een uurtje achter de computer of telefoon. Het voordeel is natuurlijk dat je er niet voor je huis uit hoeft ;-).

Zoals altijd hebben we wel veel te bespreken. Om te voorkomen dat we op een mooie zomeravond niet een hele avond achter een scherm geplakt zitten houden we het korter dan anders. Een ding weten we nu al zeker: saai wordt het niet.

Om maar wat te noemen: we nemen afscheid van onze voorzitter en secretaris. Maar, als jullie het daar mee eens zijn, benoemen we meteen een nieuwe voorzitter. En wat voor één. Tot slot sluiten we graag samen met jullie het boekjaar 2019 af. We bepalen zoals elk jaar ook samen hoeveel rente we uitkeren.

Wanneer?

Op 1 juli a.s., van 20.00 tot 21.00 uur.

Een digitale ALV, telt dat wel?

Ja. Er is sinds half april 2020 een ‘noodwet digitale ALV’ die het mogelijk maakt om een ALV te houden, ook als de leden geen toegang hebben tot een fysieke vergadering. Wel gelden er iets andere spelregels, bijvoorbeeld met betrekking tot het stellen en beantwoorden van vragen.

Schriftelijk vragen stellen

In de onderstaande teksten vind je alle onderwerpen waar we een besluit over gaan nemen. Tot uiterlijk 25 juni a.s. kon je schriftelijk vragen stellen. Niemand maakte daar gebruik van.

Mag je tijdens de ALV nog vragen stellen?

Ja, tijdens de ALV kun je in een chat aanvullende vragen stellen. Hoe dat precies werkt leggen we nog uit. We geven alleen geen garantie dat we die dan allemaal kunnen beantwoorden. Achteraf doen we dat wel. De antwoorden plaatsen we opnieuw op de website.

Aanmelden

Als je er bij wilt zijn, meld je dan aan. Wie zich aanmeldt ontvangt, volgende week, een persoonlijke link. waarmee je tijdens de ALV je stem kunt uitbrengen.

Financieel jaarverslag, rente en decharge bestuur

Het bestuur stelt voor om, net als de voorgaande twee jaar, 3% rente uit te keren, maar leden hebben daarover het laatste woord.

Bij 2% is het resultaat uit projecten €4.349
Bij 3% is het resultaat uit projecten €1.449
Bij 4% is het resultaat uit projecten – €1.451
Bij 5% is het resultaat uit projecten – €4.351

Als we dat hebben vastgesteld vragen we jullie om akkoord te gaan met het Financieel Jaarverslag 2019, en vervolgens het bestuur decharge te verlenen.

Bestuurswisseling

Twee bestuursleden gaven het afgelopen half jaar, onafhankelijk van elkaar aan dat ze het stokje willen doorgeven. Het gaat om onze voorzitter Pauline Westendorp en onze secretaris Yolanda Sikking. Beiden zijn mede-oprichter van Zuiderlicht, en bestuursleden van het eerste uur. Samen blikken we terug op de afgelopen 7 jaar. 

Kandidaat nieuwe voorzitter en secretaris

Graag stellen we meteen twee prachtige kandidaten voor: als voorzitter Andrea van de Graaf. En als secretaris: Marije Ebbers.

Vacature secretaris

Voor Yolanda hebben we nog geen opvolger, maar wie weet ben jij, of ken jij die wel? Lees hier wat de functie inhoudt.

Investeringsmandaat

In 2020 verwachten we nog 5 nieuwe zonprojecten te doen: op het Spinoza Lyceum in Zuid en Basisschool Elzenhagen in Noord. De andere 3 daken zijn gemeentelijke daken, waaronder buurthuis Holendrecht en de naastgelegen Groene Hub. Het gaat om maximaal 1.100 zonnepanelen (circa 375 kWp). De benodigde investering is rond de €425.000. We vragen de ALV om het bestuur te machtigen om in 2020 verplichtingen aan te gaan voor nieuwe zonprojecten tot een bedrag van €500.000 .

Amsterdam Wind

Zuiderlicht werkt samen met 3 andere Amsterdamse energiecoöperaties om de eerste coöperatieve windmolens in Amsterdam te realiseren. Dit doen we onder de naam Amsterdam Wind. Het gaat om een al oud initiatief, uit 2015. Toen hield de Provincie Noord-Holland de plannen voor win d tegen. Sinds het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken in de zomer 2019, maken die plannen eindelijk een kans.

De gemeente Amsterdam is nog steeds voorstander van windmolens, en vooral van coöperatieve molens. Samen met de bedrijfscoöperatie NDSM Energie,  en met steun van de gemeente, werkt Amsterdam Wind aan een plan voor windmolens rond de Noorder IJplas. Zoals het er nu naar uitziet tekenen de gemeente en de betrokken energiecoöperaties in juli 2020 een intentieovereenkomst.

Bij die overeenkomst hoort een nieuwe rechtsvorm. We vragen de ALV om toestemming om één of meerdere rechtsvormen op te richten ten behoeve de samenwerking met andere energiecoöperaties op het gebied van coöperatieve windmolens (in de regio Amsterdam).

Het Potje van Paultje

Een aantal leden gaf ooit aan om de jaarlijkse rente op hun leningen niet uit te laten keren. De rente blijft daarmee bij Zuiderlicht. Tijdens de vorige ALV vroeg een aantal leden om en goede bestemming voor die donaties te verzinnen. We doen een voorstel: het Potje van Paultje.

Als de panelen erop  liggen, gaan wij door naar een volgend project. Maar Paultje blijft achter. Hij herinnert de gebruikers aan de panelen en het belang van een duurzame wereld. Op scholen laten we soms ook een extra paneel achter, voor bijvoorbeeld een solar boat (IJburg College) of een duurzame werkplaats in de schooltuin (Laterna Magica). Beide dragen bij aan wat we het educatieve rendement van onze projecten noemen.

Ons voorstel is dat gebouwgebruikers, met panelen van Zuiderlicht, een financiële bijdrage kunnen aanvragen. En bijvoorbeeld ook leden, vooral ook de jongste leden. Voorwaarde is dat je een supergoed idee hebt waarmee je de wereld weer een beetje mooier maakt. We denken aan vouchers van zo’n €100, of iets meer of minder, afhankelijk van het plan.

Agenda

20.00 Welkom en agenda
20.05 Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2019
20.25 Antwoord op vragen
20.30 We vragen de ALV:

20.35 Afscheid van, en dank aan Pauline en Yolanda

20.40  Introduceren kandidaat-voorzitter Andrea van de Graaf en Marije Ebbers. We vragen ALV:

  • Andrea van de Graaf als voorzitter van het bestuur te benoemen
  • Marije Ebbers als secretaris te benoemen

20.50 Toelichting op de oprichting van een rechtsvorm voor Amsterdam Wind. We vragen de ALV:

  • een investeringsmandaat van maximaal €500.000
  • akkoord voor de oprichting van een of meerdere rechtsvormen voor Amsterdam Wind

20.55 Toelichting en voorstel voor de donaties / niet opgevraagde rente
21.00 Het laatste woord