2020: een jaar om af te sluiten

Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten. Maar terwijl de wereld in paniek was en de straten van Amsterdam angstaanjagend leeg waren, gingen wij maar gewoon verder met de energietransitie. Vanuit huis, zoals we daarvoor ook deden.

Op 24 juni maken we de balans op en sluiten we het boekjaar 2020 af. Dat doen we helaas alweer online. Maar we zorgen voor veel interactie. We maken er wat van!

Stel je vragen vooraf

We gaan meer beslissingen nemen dan anders. Twee weken van tevoren sturen we jullie de stukken toe. We vragen jullie die alvast te lezen. Heb je vragen? Stel ze dan bij voorkeur, van te voren en per mail. Al jullie vragen zullen we dan uitgebreid beantwoorden. Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens de ALV nog vragen te stellen.

Veranderingen in de leen-overeenkomst met leden

De grootste verandering die we, met jullie akkoord willen doorvoeren is een verandering in de leenovereenkomst die we met jullie sloten.

Achtergrond

Tijdens de vorige ALV gaven we het al aan: Zuiderlicht groeit. De geleende bedragen zijn hoger, en de regels en het toezicht op de financiële sector, energie en coöperaties zijn steviger. Bovendien willen we meer ruimte creëren voor leden om leningen eerder terug te vragen, voor Zuiderlicht om leningen eerder terug te geven.

De belangrijkste wijziging

We stellen voor om de vaste investeringstermijn van 10 jaar af te schaffen. Voor de leden, én voor Zuiderlicht.

Daarvoor in de plaats komt een flexibeler systeem. De ledenvergadering stelt jaarlijks vast hoeveel leningen Zuiderlicht in het betreffende jaar kan terugbetalen. Als lid kun je daartoe een verzoek doen, via een standaard formulier op de website. Zuiderlicht behandelt die verzoeken op volgorde van binnenkomst. Je krijgt rente tot de dag van terugbetaling.

Zuiderlicht kan zelf ook gebruik maken van die versoepeling. Wanneer er onverhoopt onvoldoende projecten zijn om leningen in te investeren, en wanneer te weinig leden hun leningen opvragen kan Zuiderlicht besluiten om aan elk lid, naar rato, een percentage terug te betalen. Als we dat moeten doen, zullen we dat tijdig laten weten.

Lees het nieuwe concept Leenregelment van Zuiderlicht en de bijbehorende concept Lening-overeenkomst.

Een nieuw bestuurslid zonprojecten

Vorig jaar namen we afscheid van ons dierbare bestuurslid, Marinus Knulst. Marinus verhuisde naar Zwolle. Sinds die tijd keken we uit naar een nieuw bestuurslid projecten, en ze meldde zich zelf aan: Sigyn Wichers. We stellen Sigyn graag aan jullie voor.

Afsluiting boekjaar en rente

We sluiten het boekjaar af en we zullen de leden het voorstel doen om voor het vierde jaar op rij 3% rente uit te keren. Omdat het kan.

Lees hier het Financiële Jaarverslag van 2020.

Voorlopige agenda

20.00 Introductie en agenda – Marije Ebbers
20.02 Welkom – Andrea van de Graaf
20.07 Toelichting op het Financieel Jaarverslag 2020 – Frank Boon
20.20 Bevindingen van de Kascommissie – Jan Smolenaars
20.25 Vragen en antwoord en we vragen de ALV:

  • de hoogte van de rente over 2020 vast te stellen
  • akkoord op het Financieel Jaarverslag 2020 en decharge bestuur

20.30 Nieuw bestuurslid – Marije Ebbers & Sigyn Wichers
We vragen de ALV:

  • akkoord voor de benoeming van Sigyn Wichers als bestuurslid projecten

20.40 Toelichting op een nieuw leenregelement – Igor de Glas
We vragen de ALV:

  • akkoord op het leenreglement en de leenovereenkomst met leden
  • akkoord met een bedrag van €45.000,- als ruimte waarbinnen leden hun lening het komend jaar kunnen terugvragen

20.50 Vooruitblik Wind en een reflectie op de rol van de coöperaties  – Ronald van Oijen

20.55 Update Zon – Frank Boon
We vragen de ALV:

  • een investeringsmandaat van €500.000,-

21.00 Update Potje van Paultje – Aukje van Bezeij
21.05 Afsluiting


Meld je aan

We sturen je dan tijdig een link en instructies.