Windmolens in en rond Amsterdam

Het was stormachtig in de stad. Op 14 januari j.l. vergaderde de Raadscommissie over de Regionale Energiestrategie (RES): een plan van de regio Noord Holland-Zuid, om te voldoen aan de klimaatafspraken die we met elkaar maakten.

Het heetste hangijzer in die RES is dat Amsterdam het plan heeft om 17 windmolens in en rond de stad te realiseren. Samen met veel zonnepanelen, op onder andere daken en overkappingen kunnen die molens 80% van de huidige elektriciteitsvraag van Amsterdamse huishoudens opwekken.

De gemeente wees daarvoor zeven zoekgebieden aan: gebieden waar mogelijk windmolens kunnen komen. Eén van de gebieden is de Noorder IJ-plas. Daar ging de gemeente al wat verder: ze gunde de locatie aan vier energiecoöperaties, verenigd in Amsterdam Wind, en NDSM Energie. Samen met vooral omwonenden gaan de coöperaties het plan verder uitwerken.

Moet dat nou?

Windenergie in de stad, dat ziet lang niet elke Amsterdammer zitten. Of dat nodig is? Daarover zullen we met elkaar een breed, maatschappelijk debat moeten voeren. Vervolgens is het aan de politiek om daar een besluit over te nemen.

Een aantal mensen plaatste ook vraagtekens bij de rol van de energiecoöperaties, en dus die van Zuiderlicht. Daar kunnen we duidelijk over zijn.

Als er windmolens komen, zijn we er een grote voorstander van dat het onze windmolens worden: windmolens waar we zeggenschap over hebben, waar we zelf eigenaar van kunnen worden, waar we mogelijk zelf de stroom van krijgen en waarvan een groot deel van de opbrengst ten goede komt aan de directe omgeving.

En nu?

We wachten het af, en werken ondertussen verder aan een participatietraject voor omwonenden en andere geïnteresseerden van de Noorder IJ-plas. Samen met omwonenden gaan we aan de tekentafel. Alleen de hoogte van de molens ligt vast: max. 146 meter. Waar, en hoeveel, dat bepalen we zelf. Maar ook wie krijgt de stroom? Hoe beperken we hinder? Wat zijn de gevolgen voor de natuur? Hoe kunnen Amsterdammers meedoen en wat doen we met de opbrengsten?

Daarvoor organiseren we minimaal vier zogenaamde bewonersberaden. Wil je meepraten? Meld je dan aan via de website van Amsterdam-Wind.

Heb je vragen?

Kijk bij antwoorden op veelgestelde vragen op de site van Amsterdam Wind.

Heb je andere vragen, of wil je ons hier persoonlijk over spreken? Neem dan gerust contact op.