Algemene ledenvergadering

Datum: 26 mei 2015
Locatie: ASV Arsenal
Adres: IJsbaanpad 50
Tijd: 19.45 – 22:00 uur

Agenda

19:30 – 19.45 Inloop
19.45 – 19:55 Kort voorstelrondje
19.55 – 20:10 Welkom en hoe gaat het? – stand van zaken en visie

20.10 – 20.15 Vaststellen notulen vorige ALV, december 2015 (zie bijlage)

20.15 – 20:35 Toelichting financieel jaarverslag 2015

  • Korte presentatie financieel jaarverslag (zie bijlage)
  • Kascommissie over jaarverslag
  • Stemmen en vaststellen rente over leningen in 2015. Het voorstel van het bestuur is om 2% rente uit te keren.**
  • Vaststellen financieel jaarverslag 2015

20.35 – 20.45 Plan ’20 in 2020′ (zie bijlage)

20.45 – 21.00 Begroting 2016

  • Uitnodiging aan leden om actief mee te denken en discussiëren

21.00 – 21.15 Afsluiting en laatste vragen

21:15 – 22:00 Borrel

** Niet meer, omdat de twee grote projecten van Zuiderlicht pas halverwege het jaar energie zijn gaan leveren. Ook niet minder. Met het uitkeren van in totaal €1.071 aan rente aan leden met leningen ontstaat een klein verlies van €908. Het bestuur kan dit goed verantwoorden omdat dit verlies vooral te wijten is aan eenmalige ontwikkelingskosten. Zie ook het financiële jaarverslag in de bijlagen.

Bijlagen:

of stuur een mail naar aukje@zuiderlicht.nu