Snellere start Zuiderlicht dankzij steun van stad Amsterdam

Amsterdams Investeringsfonds leent geld aan Zuiderlicht
“Ik denk dat we een klimaatprobleem hebben en een energieoplossing”, aldus Michel Hendriks tijdens de lancering van het Amsterdams Klimaat & Energiefonds op 3 oktober j.l.. Hendriks is een van de beheerders en bepaalt mede in welke projecten en initiatieven het fonds de komende jaren investeert. Vast staat dat het projecten zijn die wezenlijk bijdragen aan duurzame energieopwekking, energiebesparing en innovatie. Het grootste gedeelte van in totaal €45 miljoen is bestemd voor grootstedelijke projecten. Een kleiner deel – nog altijd een bedrag van €4,75 miljoen – is gereserveerd voor laagrentende leningen (1,99%) aan initiatieven van burgers, verenigingen, scholen, etc…. Namens Zuiderlicht heeft Frank Boon uit handen van wethouder Maarten van de Poelgeest een lening van €35.000,- in ontvangst genomen.

Katalysator
Het is de helft van het bedrag dat nodig is om 140 zonnepanelen te plaatsen op het dak van voetbalvereniging Arsenal. Frank Boon licht toe: ‘Voordat we een project starten willen we zeker zijn van 80% van de totale investering. Met de lening van de Gemeente Amsterdam zitten we al op de helft. Wanneer onze leden ons de overige 30% hebben geleend kunnen we het project starten. De panelen beginnen dan energie en inkomsten op te leveren leveren en enthousiasmeren zo nog meer mensen om te investeren in onze duurzame energieprojecten. Wanneer we voldoende leningen van leden hebben aangetrokken om het hele project te financieren verplaatsten we de lening naar een volgend dak of een volgend project zodat we ook daar weer sneller kunnen starten”.

Energietransitie verdient overheidssteun
Hendrikse trakteert de zaal nog op een korte geschiedenisles. Nog maar 50 jaar geleden is heel Nederland overgegaan op gas. Deze transitie heeft 10 jaar geduurd en is met staatsmiddelen van bovenaf aangestuurd. De transitie naar schone energie komt niet van bovenaf. Het is vooral een beweging van particulieren, bedrijven en overheden die zelf het initiatief nemen om zich onafhankelijk te maken van fossiele energie. Het is volgens Hendrikse een niet te stuiten transitie die net zo zeer steun van de overheid verdient. Wij danken de stad Amsterdam en het Investeringsfonds voor het gegeven vertrouwen!