10 november ledenbijeenkomst

We hebben ‘m maar vast in onze agenda’s gezet en nodigen jou uit dat ook te doen. Op 10 november a.s. hebben we onze volgende bijeenkomst met leden.

Tijdens het vorige samenkomen, op 26 mei j.l. hebben we al onze plannen en cijfers van het verleden en de toekomst gepresenteerd. Maar wist je dat Shell haar leden maar twee cijfers laat zien? Alleen op dit punt overwegen we dan toch om onze nationale fossiele energiereus te volgen.

We hebben een prachtige, intieme en vruchtbare ALV achter de rug. De volgende bijeenkomst met leden belooft luchtiger, licht en feestelijk te worden. Op 10 november a.s. hopen we velen van jullie opnieuw te zien of beter te leren kennen.

Wie wil teruglezen waar we het op op 26 mei j.l. over hebben gehad kan hier het Verslag ALV 26 mei 2016 downloaden.